Home سخن روز آرشیو سخن روز دو خدمت شورای گذار-رامین کامران

دو خدمت شورای گذار-رامین کامران

شورای مدیریت گذار درخشید ـ البته نه چندان خوش ـ و زود خاکستر شد، ولی در این عمر کوتاه، دو خدمت به همه کرد. اول اینکه قطبی درست کرد تا همۀ نابکاران و خدمتگزاران بیگانه را گرد هم بیاورد و اقلاً تکلیف دیگران را با اینها روشن کند.

همه میدانیم که آمریکا اقلاً دو دهه است که خیال دارد از دل این اپوزیسیون ایران، یک شورای ملی به سبک همانی که برای عراق و سپس سوریه درست کرد، بیرون بکشد و موفق نشده است. کوششی که توسط آیت الله زاده صورت گرفت، آخرین نمونه و به عبارتی موفقترین حاصل این مساعی بود. نه موفق به معنای کارساز شدن، به این معنا که واقعاً راه افتاد و عده ای را هم جمع کرد. ولی همین راه افتادن، حد و حدود این طرح ابلهانه را نشان داد و محکوم به شکست بودنش را در کمترین فرصت به همه نمایاند.

دلیل شکست شورا و اسلافش این است که فعالان سیاسی ایرانی پخته تر از آن هستند که در چنین دامهایی بیافتند  و از این گذشته، جایی که پای حیات وطن به میان بیاید، به سرعت و با شدت واکنش نشان میدهند. کمااینکه دادند و چنان نشان دادند که شورا عملاً مرده به دنیا آمد. این امر، آبروی بعضاً نداشتۀ‌ بسیاری را برد، ولی نمیباید نقطۀ ختام کوششهای آمریکا در این زمینه محسوبش کرد. نمیباید، چون آمریکا طرحی جز از هم پاشاندن ایران در سر ندارد. اسباب فروپاشی هم از همین قبیل است: عده ای وطنفروش را گرد هم بیاورد و نمایندۀ مردم ایران وانمودشان کند تا بتواند از آنها برای خود مخاطبی پوشالی بسازد و به دستاویز همراهی آنها، هر چه میخواهد با ایران بکند.

آنچه این شورا را زمین زد، اشاره ای بود که مؤسسش، در لفافه به مسائل قومی و در حقیقت به فدرال شدن ایران کرده بود که قبل از این هم به دفعات بدان پرداخته بود. بستگی ایرانیان به وطنشان بسیار بیش از این است که تاب چنین سخنانی را بیاورند. مردم ایران نه بر سر زبان و فرهنگشان آسانگیرند و نه در باب میهنشان.

وارث پهلوی، چنانکه منطقی بود، از این شورای آمریکاساخته اعلام پشتیبانی کرد و هرچند، به محض حس کردن شدت واکنش، کوشید تا دامن از این آتش به در ببرد، نتوانست از مهلکه بجهد. کوششهای مذبوحانۀ طرفدارانش هم در جهت اعادۀ حیثیت، ناکام ماند. همه به این امر کمابیش آگاه بودند که گزینۀ سلطنت خواه ناخواه راه به تجزیۀ مملکت خواهد برد. امروز این امر مسجل شده و با بی اعتبار شدن سلطنت، گزینۀ جمهوری را به طرز بیسابقه ای تقویت گشته است. این بود خدمت دوم شورای گذار به ایرانیان.

۲ اکتبر ۲۰۱۹، ۱۰ مهر ۱۳۹۸

این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده است و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است