Home سخن روز آرشیو سخن روز اقتصاد مقاومتی- رامین کامران
آرشیو سخن روز - سخن روز - جولای 12, 2019

اقتصاد مقاومتی- رامین کامران

اخیراً خامنه ای ندا داده که با این مشکلات اقتصادی بهتر است که مردم از سفر به خارج و طبعاً خارج کردن ارز احتراز کنند، ولی افزوده که البته رفتن به زیارت اشکالی ندارد.

شنیدن چنین حرفی از رهبر جمهوری اسلامی ابداً مایۀ تعجب نیست، حال هر قدر هم با حساب دو دوتا چهاری مردم عادی نخواند. دلیلش هم روشن است، منطق ایدئولوژی مذهبی، اینجا و در این موقعیت هم طبق معمول، بر منطق ملی برتری داده شده.

اول از این بابت که رفتن فرضاً به آلمان و ژاپن و آفریقای جنوبی، مکروه محسوب شده، ولی رفتن به عربستان سعودی که در دشمنی با ایران انصافاً چیزی کم نگذاشته، اشکالی ندارد. پیش دشمن میتوان رفت، ولی پیش دیگران، خیر! البته نه پیش هر دشمنی، رفتن به اسرائیل هم که در تمام این دشمنیها یار و راهنمای عربستان سعودی است که اصلاً مطرح نیست. معلوم نیست اگر پیش یکی میشود رفت، چرا باید از نزدیک شدن به دیگری دوری جست. اگر به دشمنی کردن است که فرقی نیست.

جالب است که خامنه ای، در کل، درست سفرهای مذهبی را که میتوانسته از موضع رهبری مذهبی، با قاطعیت ممنوع کند، آزاد گذاشته و بخشی را که جنبۀ ملی دارد مسدود کرده ـ همان پارتی بازی معمول.

طنز حکایت اینجاست که جنسی که در اماکن زیارتی بیگانه عرضه میگردد، درست با همان کیفیت در خود ایران موجود است. تقدس در بارگاه امام هشتم همان است که در نجف و مدینه یافت میشود و در نهایت همانی که در معابد ادیان مختلف به همگان عرضه میگردد. از تبلیغات و روابط عمومی که بگذریم، تفاوتی در عین جنس نیست. اینجا که دیگر صحبت از لباس نیست که بگوییم شیک تر است، یا ماشین که بادوام تر است و یا بیمارستان که مجهزتر است، همه دقیقاً یکی است.

تنها راهی که میشده منطقاً صرفه جویی کرد و هیچ ضرری نکرد، باز گذاشته و بقیه را بسته اند! البته همه میدانیم که صرفۀ اقتصادی با صرفۀ ایدئولوژیک یکی نیست. صرفۀ ملت ایران هم که جای خود دارد.

۱۵ ژوئن ۲۰۱۸

این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده است و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است

rkamrane@yahoo.com