Home سخن روز آرشیو سخن روز برای یک مشت دلار؟- رامین کامران
آرشیو سخن روز - سخن روز - جولای 15, 2019

برای یک مشت دلار؟- رامین کامران

جلسهُ سخنرانی و پرسش و پاسخ رضا پهلوی در یکی از دکاکین نومحافظه کار که شعبه ایست از آیپک، در رسانه ها انعکاس یافت و به اطلاع همگان رسید.

آنچه ـ بخصوص در تیترها ـ مورد تأکید قرار گرفت، پیشنهاد ضبط اموال جمهوری اسلامی در خارج بود و منتقل کردنشان به مخالفان رژیم که هم بی اساس بود و هم زننده. بی اساس بود چون چنین کاری مبنای حقوقی ندارد و ضبط اموالی هم که تا به حال انجام گرفته و بخصوص از سوی دادگاهای آمریکایی حوالهُ این و آن شده، در حکم دزدی است، دزدی از ملت ایران. از دزدی به دزد دیگر پناه بردن کار سنجیده ای نیست. زننده بود، چون در موقعیتی که مدعیان قلابی و کلاهبردار مبارزه، دائم دست گدایی پیش آمریکا دراز کرده اند و به همین خاطر از همه سو مورد حمله هستند، تقاضای پول، آنهم پولی که به این ترتیب تأمین شده، از دید همگان به کیسه دوختن تعبیر میشود، نه مبارزه. شاید تأکید بی بی سی و صدای آمریکا بر این نکته، بیانگر نارضایی شان بود از انتقاداتی که رضا پهلوی، در سخنرانیش، به صراحت متوجه این دو رسانه کرده بود. ولی به هر صورت هر چه بود، نکتهُ اصلی این نبود.

آنچه رضا پهلوی تحویل مستمعان داد، درست تکرار آن مضامین تبلیغاتی بود که لابی طرفدار اسرائیل، چند سال است با امکانات رسانه ای وسیع، به خورد همه میدهد… به عبارتی، زیره به کرمان برده بود. ولی یکی دو نکتهُ قابل توجه هم داشت که کسی بر آنها انگشت ننهاد.

او در جواب گرداننده که پرسید چرا سازمان و حزبی درست نکرده اید؟ گفت که نقشش سیاسی نیست و قرار نیست که موضع سیاسی بگیرد! البته در طول سخنرانی بارها به لزوم ساقط کردن رژیم اشاره کرد و انتقادات معمول از اوباما را هم تکرار کرد که چرا در ایران دخالت نکرده… وقتی هم که صحبت از ترتیب براندازی شد، باز همان بحث گذار مسالمت آمیز و فشار برای انتخابات آزاد را پیش کشید که هدف شورای ملی بود و مدتهاست که از رواج افتاده… به حدی که خودش هم آن شورا را رها کرده است.

داستان پول را که به جایی نخواهد رسید، به کنار، این بود پیام اصلی رضا پهلوی. اینکه همهُ کارها را دیگران باید بکنند. دوم اینکه با وجود گذشت زمان، در حقیقت نه راهی مشخص برای تغییر رژیم دارد که عرضه کند و نه حاضر است در این مبارزه کوچکترین مسئولیتی قبول نماید. یعنی هیچ کاری را که قاعدتاً از رهبر انتظار میرود، نمیتوان از وی چشم داشت.

مخاطبان آمریکایی او حتماً بدین نکته توجه دارند. آنهایی که از این حقیقت عریان رو میگردانند، طرفداران شاهزاده هستند که سالهاست دنبال شبح سلطنت پهلوی میدوند و البته بعید است که از این هشدارهای مکرر درسی بگیرند.

۱۵ دسامبر ۲۰۱۸

این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده است و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است

rkamrane@yahoo.com