Home ستون آزاد آرشیو ستون آزاد گرداب عراق – منصور بختیار

گرداب عراق – منصور بختیار

پرزیدنت دونالد ترامپ همان اشتباه احمقانه‌ای که جورج دابلیو بوش در باره صدام انجام داده بود را تکرار کرد. او با حذف سلیمانی نه تنها تا زانو که این بار تا گردن در باتلاق عراق فرو رفت. جنگ بین آمریکا و ایران آغاز شد! پایان او را هیچ کس نمی تواند تصور و ترسیم کند. آمریکا درعراق باید بماند و هزینه آن راباید که بپردازد. در این میان صد افسوس زاییده شد که فرصت های طلایی برای خاورمیانه‌ای آرام از دست رفت. جمهوری ننگین اسلامی بار دیگر فرصت توجیه و تصریح موقعیت خود را یافت و مردم در بند ایران باید پذیرای بمب‌های چند تُنی آمریکا‌ی دمکرات باشند.
اما آمریکا بازهم بیقین شکست خواهد خورد و رژیم منحوس اسلامی تداوم خواهد یافت و مردم در بند ایران آزادی را آرزو خواهند کرد. افسوس!

زنده باد ایران، زنده باد جمهوری

منصور بختیار
۴ ژانویه ۲۰۲۰