Home ستون آزاد آرشیو ستون آزاد سناریوهای من- منصور بحتیار

سناریوهای من- منصور بحتیار

مقاله خیاط و کوزه از آقای دکتر کامران حاوی مطالبی مهم بود که از دید سیاسی قابل بررسی است، اما این مقاله تصورات هنری را هم در من بیدار کرد، چرا که نه! نتیجه در زیر:

از آنجا که هر چه بگویید از پرزیدنت دونالد ترامپ بر‌می‌آید، من فکر کردم ایشان می‌توانند با انجام یک کار به تاریخ رنگ و رویی خوش بدهند و از این‌همه بی‌آبروی‌ها و فضاحت‌هایی که دولت‌شان در جهان برپا کرده‌اند کمی فاصله بگیرند و حیثیث برای جمهوری‌خواهان فراهم آورند، آنچنان که در صد سال آینده مردم آمریکا فقط جمهوری‌خواه برگزینند. البته کار سختی نیست، جرات میخواهد که ایشان دارند. از نظر توانایی جسمی و روانی هم ایشان مرد کارند! سکوت مدام این جناب بعد از شکست در انتخابات اخیر و حتی حالت ایستادن ایشان در مراسم نظامی دو روز پیش، از دید روانشناسی، سناریوی من را نه تنها تأئید که تکمیل میکند. من دو سناریو دارم.

سناریوی اول: پرزیدنت ترامپ آقای جُوبایدن را برای یک مشورت سیاسی به کاخ سفید دعوت کنند. در اتاق ریاست جمهوری وقتی دو به دو مشغول صرف نوشیدن قهوه هستند و فحشهای چاله‌میدانی به هم میدهند، پرزیدنت ترامپ از پشت کمرش تپانچه چهار تیر ریاست جمهوری(این تپانچه مخصوص داری کالیبر چهل‌ونه است) را بیرون بیاورند و سه گلوله به جمجمعه آقای جُوبایدن شلیک کنند و گلوله آخر را هم نصیب شانه خودشان کنند. برای کله کوچک جُوبایدن یک گلوله هم کافی است ولی میدانیم که ایشان محکم کاری را شرط معامله میدانند.
سناریوی دوم: در اتاق سه گوشه ریاست جمهوری آمریکا، ایشان یا شلیک یک گلوله به زیر چانه خود، نقطه پایانی بر زندگی شرافتمندانه خویش بگذارند و امام حسین آمریکائیان بشوند.
براستی چه قشقرقی که بپا نمی‌شود! نیم مردم جهان از مظلومیت و خوبی ترامپ یاد میکنند و نیم دیگر هر کس که شباهتی ظاهری با آقای ترامپ دارد را از پیش دیوانه مینامند. تمامی خبرگزاری‌های جهان چه گزارش‌های که از زندگی او نسازند و دسته‌دسته خبرنگاران با خانم ترامپ مصاحبه خواهند کرد. اسم جورج واشنگتن و کندی از خاطرها خواهد رفت. موزه‌های جهان لباسهای خونین دو ریاست جمهوری را پشت شیشه‌های ضدگلوله بنمایش خواهند گذاشت. هنرمندان آثار بزرگی خلق خواهند کرد. سینمای هالیوود دوباره رونقی پیدا خواهد کرد. روز ترامپ در تقویم‌ها حک خواهد شد. بله! از آن به بعد هیچ کسی دیگر باور نخواهد کرد که بزرگان نمی‌توانند احمق بشوند و یا احمق‌ها جای بزرگان را نمی‌توانند بگیرند.
اما این سناریوها برای پرزیدنت ترامپ مشکلاتی هم دارد که از همه مهم‌ترین آنها این است که اگر جوبایدن کشته شود یک سیاه‌پوست دیگر رئیس جمهور میشود، آنهم زن! که برای ایشان مساوی با فحش خواهر و مادر است و چه جاهایی‌شان که از ایشان همیشه نخواهد سوخت. اگر خودشان را به‌عالم بالا برسانند، این همه بچه یتیم دزد و شارلاتان دراقصا نقاط دنیا را چه کسی سرپرستی کند؟ فقط یک قدم مانده تا با این دو مشکل کنار بیایند.

راستی اگر اینجوری بشود “اعلاحضرت بعد از این” خودمان، گروه مِهستان ، فرشگرد، ققنوس، شورای گذار چه خواهند کرد؟ حتمن مراسم سوم و چله را خواهند گذاشت و البته دسته جمعی در پارک‌ملی محل اقامتشان یوگا خواهند کرد و به روان پاک اربابان درود خواهند فرستاد.
ای‌کاش کسی این سناریوهای مرا برای پرزیدنت دونالد ترامپ ترجمه میکرد.

منصور بختیار
۱۲ نوامبر ۲۰۲۰