Home ستون آزاد آرشیو ستون آزاد ج.ا. نظامی مبتنی بر آقازادگی، اختلاس ونابرابری مدعی دفاع ازدین، سنت و اخلاق است- کاوه فرزند ملت
آرشیو ستون آزاد - ستون آزاد - سپتامبر 29, 2022

ج.ا. نظامی مبتنی بر آقازادگی، اختلاس ونابرابری مدعی دفاع ازدین، سنت و اخلاق است- کاوه فرزند ملت

اینکه عده ای وجه اصلی مخالفت اکثر مردم با ولایت خامنه ای را مواجه و رودرویی سنت و مدرنیته میدانند ، بنوعی عدم درک بخش مهمی از واقعیت است . نسبت ج.ا. با دین اساسا سوء استفاده از دین برای تحمیق مردم است و اتفاقا دستگاههای اطلاعاتی رژیم نیز به این شائبه دامن میزنند که ج.ا. در مقابل ضد دین ها وطیفه دفاع از دین را بر عهده دارد تا معتقدان بدین اسلام را در جبهه خود و بر ضد بقیه مردم بدور خود گرد آورند .
نظام ج.ا. اساسا رژیمی مبتنی برآقا زادگی ، امتیاز ، اختلاس ، نابرابری ، دروغ ، تزویر ، نابرابری و سرکوب محرومترین اقشار مردم است .
حتی یک فرد آتئیست و خداناباور هم در نامیدن رژیم ولایی بعنوان رژیمی دینی از ظلمی که بر دین میرود متاسف میشود . در فرهنگ همه جوامع بشری تا بوده بوده دین مدعی اخلاق ، همراهی با مظلوم ، مدعی ساده زیستی مبارزه با دروغ و تزویر بوده است ، شما خود قضاوت کنید ج.ا. هیچکدام از این صفات را دارد ؟ مثلا نوه و نتیجه و تخم و ترکه خمینی با استناد بر کدام ویژگی انسانی ، علمی و تخصصی سالانه میلیاردها تومان بودجه میگیرند ؟ پسران خامنه ای بر مبنای کدامین شایستگی در همه امور مملکت دخالت و از بهترین سطح زندگی برخوردارند ؟ خامنه ای که خود حتی اجتهاد هم ندارد بر اساس کدام روایت شیعی حق انتساب خود به ولی امری مسلمین را دارد ؟ دینداران بدانند در یک رژیم سکولار حق همه آحاد مردم از جمله معتقدان به هر دینی بهتر رعایت می شود

این رژیم در مورد مدعی دفاع از سنتها هم دروغ می گوید ، در رژیمهای مدعی دفاع از سنت ، معمولا از اقتصاد ملی در مقابل هجوم واردات و خانه خرابی تولید گران سنتی و کشاورزان دفاع میشود ، رژیم ضد ملی ولایی ، امروز از گوشت وبرنج و روغن گرفته تا سنگ پا و لوازم آرایش و دست بیل و چوب بستنی را نسبت به تعهد و بردگی که به چین دارد از آن کشور وارد می کند .
در حوزه بزه ، جنایت و روسپیگری ، ج.ا. هیچ شباهتی به یک جامعه سنتی را ندارد . سن روسپیگری اکنون در ایران به حدود 9 سال رسیده است . در آخرین اظهار نظر از زبان مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی در سال ۸۶ با تاکید بر اینکه سن فحشا در ایران پایین است سن دختران فراری ۹ سال و بحرانی اعلام شده است. معینی کارشناس آسیب‌های اجتماعی، در همایش بررسی آسیب‌های اجتماعی، گفته:” طبق آمار در مدت ۷ سال اخیر متوسط سن فحشا از ۲۸ سال به زیر ۲۰ سال رسیده ودر حال حاضر کف این سن تا ۱۳ سالگی پایین آمده یعنی در میان نوجوانان به طور روزافزونی گسترش یافته است. “. این کارشناس مسائل اجتماعی تصریح کرده:” بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار زن خودفروش در جامعه ما قابل ردیابی هستند ..
در این میان سال گذشته و در جدیدترین اظهار نظر درباره سن فحشا، دکتر حبیب الله مسعودی فرید مدیر کل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی بر اساس آمار‌های مراکز بازپروری سازمان بهزیستی ۱۰ تا ۱۲ درصد زنان خیابانی متاهل هستند و اغلب آنان در سنین ابتدای جوانی ۲۰ تا ۲۹ سال قرار دارند.
افزایش تعداد مراکز ترک اعتیاد از از 2308مرکز در سال 1395به 2415مرکز در سال 1400 و مراجعین از 417 هزار نفر به 613 هزار نفر خود بیانگر افزایش تعداد معتادان که این نیزدر ایران بیانگر گسترش فقر و بیکاری و فلاکت است .
در مورد طلاق ، پرونده های دادگستری ناشی از زدو خورد ، کلاهبرداری ، اختلافات خانوادگی ، نظام ولایی تحت رهبری آخوند کم سوادی بنام ” خامنه ای ” ایران اسلامی هیچ شباهتی به یک جامعه دینی ، سنتی و اخلاق مدار هم ندارد . حتی قاسم سلیمانی در یکی از مصاحبه ها قبل از مرگ فجیعش نیز بر این نکته تاکید کرده بود که وقتی به ایران نگاه می کند نمی تواند ایران را یک جامعه دینی بحساب آورد .

روی سخن با مدافعین ولایت خامنه ای است که از این رژیم دفاع می کنند و بر آنند که از دین و سنت دفاع می کنند ، این دروغی بیش نیست ، ایران ولایی نه سنتی است و نه دینی ، هر چند که آخوند و مداح و روضه خوان و حزب اللهی مختلس از دین و سنت دکانی برای قدرت طلبی و گرد آوری ثروت و ایجاد جامعه ای بشدت نابرابر استفاده می کنند .

September 29, 2022