Home ستون آزاد آرشیو ستون آزاد بختيار اين شهامت را داشت که به ميدان بيايد*- دکتر علی راسخ افشار

بختيار اين شهامت را داشت که به ميدان بيايد*- دکتر علی راسخ افشار

دکتر بختیار پنجاه و نه سال پیش در میتینگ بزرگ جبهه ملی ایران در میدان جلالیه تهران  در میان ابراز احساسات شدید شرکت‌کنندگان روی سکوی خطابه قرار گرفت و اظهار داشت:

«مردم شرافتمند و هوشیار تهران! شما امروز در این‌جا اجتماع کرده‌اید تا به ندای حق‌طلبانه جبهه ملی ایران پاسخ داده و گروه گروه وارد این میدان وسیع شده‌اید تا بار دیگر صدای ملت ایران را بشنوید، زیرا بر شما ثابت شده است که جبهه ملی جز راه حقیقت و شرافت و دوستی نپیموده است. سعی و کوشش ما همواره بر این بوده که منافع ملت ایران قبل از هر چیز دیگر در نظر گرفته شود و مقدرات این ملک و ملت به دست ایرانی سپرده شود.

جبهه ملی ایران معتقد است که اصول قانون اساسی و حقوق ملت ایران پایه نظام اجتماع است و به نام مصالح روز، حقوق مصرحه در قانون اساسی را نباید ملعبه قرار داد و با سفسطه و پشت هم اندازی، آزادی‌های فردی و اجتماعی را پایمال کرد.

جبهه ملی جامعه ایران نوین را بر اساس عدم اختلاف طبقاتی دانسته و معتقد است که هیچ عاملی جز کار مفید و دانش و ابتکار نباید مقام خود یا دسته‌ای را از سایرین متمایز سازد.

جبهه ملی ایران وقتی در ده سال قبل از شرکت سابق نفت خلع ید نمود و به رهبری دکتر محمد مصدق [در این وقت جمعیت به شدت ابراز احساسات کردند و چندین دقیقه با هورا‌های ممتند و بلند خود صحبت ناطق را قطع کردند] صنایع نفت را ملی کرد برای آن نبود که در تهران دوازده نفر از بیکاره‌ترین مردم این مملکت به نام مدیر برای خود حقوق، پست و خرج سفر و خرج سفره تعیین کنند و جز یکی دو نفر از آن‌ها مابقی از نفت جز دریافت حقوق گزاف چیزی نمی‌دانند.»

 دکتر مصدق در کتاب رنج های سیاسی گفته است که «برای سياستمدار سه چيز لازم است، جرات می خواهد که بتواند کاری کند، از خود گذشتگی می خواهد که از همه چيز خود بگذرد، تصميم به موقع بايد بگيرد.» (به نقل از کتاب رنج های سياسی دکتر محمد مصدق، سرهنگ جليل بزرگمهر، به کوشش عبدالله برهان)

دکتر بختيار جرات آن را داشت که در شرايط بسيار بحرانی، نسبت به ماهيت تمامیت خواه جمهوری اسلامی اعلام خطر کند. او با قبول نخست وزيری در آن شرایط آشفته موفق شد سخنان و هشدارش را برای ملت ايران در آن هنگام و برای ثبت در تاريخ و آيندگان عنوان کند.

 خانمها و آقایان محترم

شاپور بختیار شخصیتی فرهیخته بود که همواره دانش سیاسی خویش را در عمل به‌کار می‌گرفت. برای او پاسداری از میراث انقلاب مشروطه، به مثابه‌ی سنگ زیر بنای حاکمیت ملی، نسبت به هر امر دیگری اولویت داشت.

استاد دکتر غلامحسین صديقی که همواره مورد احترام همه مليون بوده است، در آغاز نخست وزيری دکتر بختيار در باره ی ايران دوستی و شخصيت او گفت:

«دکتر بختيار آن طور که من می شناسم دارای دو ويژگی عمده است که شخصيت او را از بسياری رهبران ملی ممتاز می کند. بختيار دارای آن چنان شجاعتی است که در اين شرايط  در زمانی که همه به فکر قهرمان شدن و کسب وجاهتند پا به ميدان می گذارد.

 ويژگی دوم او عشق و علاقه ای است که به ميهن دارد. علاقه او به استقلال ايران مسئله ای است که در طول ساليان دراز هرگز دچار تزلزل نشده است. و فکر می کنم در اين برهه از تاريخ اين پيروزی ملت است که آدمی مثل دکتر بختيار مامور تشکيل کابينه می شود و بار ديگر نام بی زوال دکتر مصدق رهبر نخستين انقلاب شرق عليه استعمار انگليس و عوامل و وابستگانش از دستگاه های ارتباطی که تا ديروز از اشاره به نام او وحشت داشتند عنوان می شود.

 بختيار اين شهامت را داشته که به ميدان بيايد و وظيفه ما و همه رهبران ملی کمک به اوست. بايد مملکت را نجات داد. صحبت سر شخص دکتر بختيار، جبهه ملی، يا بنده و شما و حتی اعليحضرت شاه نيست، بلکه بحث بر سر مملکتی است که وظيفه حفظ و صيانتش بر عهده ماست.»

هموطنان عزیز

شاپور بختیار به راه نهضت ملی، به راه پدران فرهیخته‌ی مشروطیت، به راه مصدق بزرگ و به راه آزادی و استقلال ایران و حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش رفت و مردانه در راه کوشش بی‌پایان خود برای تحقق دموکراسی در ایران و ارج به پرچم سه‌رنگ به معنیِ حفاظت بی‌چون‌وچرا از تمامیت ارضی کشور ایستاد.

 پاینده ایران

موفقیت شما هموطنان عزیز را آرزومندم.

 دکتر علی راسخ افشار، ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۹ــ فرانکفورت، سازمان های جبهه ملی ایران  در اروپا

*متن پیام دکتر علی راسخ افشار به مراسم بزرگداشت بیست و نهمین سالروز قتل شاپور بختیار و سروش کتیبه (پاریس)