Home ستون آزاد آرشیو ستون آزاد آلت دست قرار دادن ارتش ایران توسط دستگاه ارتجاعی “ولایت فقیه” و تهدید مشاور سید علی به کودتا-امین بیات

آلت دست قرار دادن ارتش ایران توسط دستگاه ارتجاعی “ولایت فقیه” و تهدید مشاور سید علی به کودتا-امین بیات

اخیرا سرتیپ کیومرث حیدری، فرمانده ی  نیروی  زمینی ارتش  ذوب  در ” ولایت” و عنصری بگفته  خودش  قاتل و سرکوبگر اظهار داشته و  گفته است با موافقت ستاد مشترک ارتش، پرسنل این نیرو در سرکوب  تظاهرات  دیماه 97  شرکت داشته، است.

این افسر ضد ایرانی ارتش  بجای ادعای دفاع از مردم و مرزهای کشور به عمل جنایتکارانه ی خود می بالد و ابراز  خوشحالی کرده و به آن نیز افتخار میکند، البته پر واضح و آشکار است که دستگاه استبداد مذهبی و سرکوبگر سید علی از ترس و وحشت قیام مردم علیه کلیت حاکمیت مذهبی او اقدام به دسیسه و توطئه برای انحراف افکار عمومی و از آنجمله پیش کشیدن ارتش و قدرت سرکوبگر آنرا بمردم گوشزد میکند، و  وانمود میکند که ارتش تحت  فرمان “ولایت فقیه” دست به کشتار مردم زده و اگر لازم باشد دوباره در سرکوب مردم شرکت خواهند کرد،  رجز خوانی و گول زدن مردم و حتا وابسته دانستن کل ارتش بخود  درجه وحشت و ترس دستگاه هیئت حاکمه را هر چه بیشتر در میان مردم آشکارتر مینماید، البته هستند افراد پست وجیره خواری مانند کیومرث حیدری که در ارتش دستشان  بقتل و جنایت آلوده است ، اما پر فراوانند ارتشیان غیرتمند وایرانی که دارای اصل و نسب و پرنسیب  و با اخلاق و وطن پرست  که در موقع مناسب با اسلحه از وطن و هموطنان خود در برابر ارتجاع مذهبی دفاع خواهند، کرد.

افسرانی از قماش کیومرث حیدری که پشتیبانی از جنایتکارانی مانند سید علی میکنند و تنها با نگاه امنیتی  و ضدیت  ، دشمنی با مردم و سرکوب معترضین به حکومت  ضد مردمی اسلامی نگاه  میکنند، ونقش مخرب  امنیتی را با چند ستاره وتاج بی افتخار برشانه و جای مهر بر پیشانی ازاستبداد مذهبی حمایت میکنند، درحکومت اسلامی اول  رئیس جمهور انتصابی انتخاب کرده  و بعد  میروند دنبال  تبلیغات و انتخابات  و عاقبت در وزارت کشور عددی که  آبروی نداشته حکومت را حفظ کند اعلان بیرونی ،میکنند.

سید علی بارها  فرمان قتل عام مردم را صادر کرده ، در اعتراضات مشهد گفت ” این علفهای هرز را  درو کنید.” و زمینه سرکوب و کشتار مردم را بوسیله افسرانی چون حیدری و سپاهیان مزدورش فراهم، کرد.

ارتش حتا در انقلاب 57 نیز بخیال خود از مردم دفاع کرد اما تمام ابواب جمعی ارتش را  در خدمت خمینی  جنایتکار و آخوندهای مزدور وآدمکش قرار دادند و ارتش را دو دستی در اختیار آخوند ها گذاشتند  در حقیقت خود را با  کلی ستاره و تاج دست نشانده آخوندهای بی سر و پا و دستار بسرعقب مانده و ارتجاعی گرفتار کردند  و شرم هم ندارند در 1400 سال پیش زندگی میکنند ، رژه  و سان می بینند  و در برابر سید علی  خم  و  راست میشوند ، چه  افتخار بزرگی نسیبشان شده است، ننگ و نفرت بر چنین  سرداران و افسران ضد ملی  و ضد ایرانی که  افتخارشان  کشتار جوانان وطن و تجاوز در مرزها بر حریم کشورهای همسایه، است.

در آینده نه چندان دور که دیوارهای سست  “ولایت فقیه”  فرو بریزد بدون  استثنا در میان پاسداران و ارتشیان  نیز اتفاقاتی بوقوع خواهد پیوست، ارتشیان ناراضی و به حاشیه رانده شده، حقیر شمرده شده، و پاسدارانی که  تا کنون حتا افتخار به سرکوب مردم هم میکردند پشیمان  شده  چه برسد به  ارتشهائی که  وطن پرست هستند ،در کنار مردم  قرار خواهند گرفت ودرفردای تعیین و تکلیف علیه طرفداران آخوند جنایتکار سید علی خواهند ایستادو با تمام  قدرت  از مردم دفاع خواهند، نمود.

البته جمهوری اسلامی سعی میکند توسط پاسداران وارتش نگاهها را متوجه خارج کند واذهان عمومی را از مسائل بغرنج داخلی و اعتراضات  مردم منحرف، نماید.

برای نمونه حمایت  فرمانده ” سپاه قدس” از حمله ی حوسی ها ی یمن به عربستان ، که  میگوید  در کمتر از 10 روز ده ها عملیات علیه دولت عربستان انجام دادند و تهدید ها علیه اسرائیل و با خاک یکسان کردن  تل اویل  نشان از شاخ و شانه کشیدن تو خالی ارتش و سپاه، دارد.

یا نمونه دیگر تبلیغات برای”سردارسعید محمد”جهت تصاحب کاخ  پاستور، صادق زیبا کلام  ماموریت دارد ازجانب سپاه که از او پشتیبانی کند  وقیحانه در برابر دوربین تلویزون کانال 1 قرار میگیرد وادعا میکند که او یعنی پاسدار محمد دارای چشمان زیبا وهیکلی استوار و از رشادت اوسخن بمیان میآورد ، پاسداری که کاندید ریاست  جمهوری بشود فرق ندارد چه کسی باشد باید ازهرگونه امتحان پیروز وموفق بیرون آمده باشد، یعنی باید همچون احمدی نژاد تیر خلاص زده باشد ، در قتل عام مردم خودی نشان داده باشد باید قاچاقچی بوده  باشد، باید در سرکوب تظاهراتها شرکت داشته باشد باید سیاست رژیم خونخوار را تائید کرده باشد، طرفدار قتل عام جوانان  در سوریه، عراق، لبنان  و یمن  بوده باشد، باید طرفدار نایودی اسرائیل باشد، باید پرچم آمریکا را لگد مال کرده باشد و به آتش کشیده باشد ، ودرهرفرصتی شعارمرگ برآمریکا واسرائیل داده باشد، باید دوره های امنیتی، شکنجه گری را با موفقیت به پایان رسانده باشد  “سردارسعید محمد ” وپاسدار حسین دهقان، قالیباف، محسن رضائی وجانیانی  دیگرحتمن ازهمه این  آزمایشها وامتحانات موفق و سرفراز بیرون آمده اند وکارنامه ی قبولی همچون جنایتکارامنیتی مانند حسن روحانی  داشته، باشند.

پاسدار سعید محمد ادعامیکند که ازدستگاه جنایتکار” خاتم النیاء “استعفا داده اما عده ای از خود  دستگاه  میگویند که بخاطر تخلف  مالی یعنی دزدی  کنار گذاشته شده، است.

من یقین دارم که در قیام ملی مردم ایران در آینده نزدیک علیه کلیت حکومت آخوندی  پرسنل درجه دو  و سه ارتش مسلح از مردم در مقابل دستگاه سرکوبگر امنیتی رژیم و آخوندها دفاع خواهند کرد، و پاسداران مزدور و قاچاقچی ، سرکوبگر را به ذباله دان تاریخ خواهند ریخت، و دستگاه ارتجاعی “حجتیه  “این مزدوران  دست نشانده و قاتل  را محاکمه و بسزای اعمال جنایتکارانه اشان خواهند، رساند.

 وظیفه اصلی ارتش حفظ  تمامیت ارضی  کشور است، اما افسرانی از نوع  حیدری که  شرکت  مستقیم  در سرکوب اعتراضات مردم را هم جزء وظایف ” ولایت مداری” خود میدانند از تهی  بودن مغز علیل اینگونه  افسران  حکایت دارد.

بهر حال  نیروهای سرکوبگر  تا کنونی رژیم  از جمله  سپاه  پاسداران ، بسیج ، نیروی انتظامی، لباس  شخصیهای امیتی، آخوندهای  مزدور و افسرانی چون حیدری که معتقدند به وظیفه آنها در نظام اسلامی  ماموریتهای  استثنائی  ارتشی هم داده شده است، باید در آینده جوابگوی جنایات خود باشند ، تازه حیدری ادعا  میکند   در ارتش  نیروهای آموزش دیده”ولایی” دارند و آنان در موقع لزوم در سرکوب مردم شرکت  خواهند  کرد ، حالا  بماند  نیروهای چون حشدالشعبی و امثالهم .

قصد خامنه ای و فرمانده بی لیاقت ارتش از این مصاحبه در حقیقت ترساندن مردم  و پنهان کردن بیشترین  ترس و وحشت خود و کلیت دستگاه سرکوبگر از اعتراضات آینده است،  پای ارتش را بمیان کشیدن بخیال خود  که  دارای قدرت هستیم و ارتش از آخوند ها دفاع خواهد کرد نیز نوعی شانتاژ و دسیسه بازی سید علی و اطرافیانش، است.

بهر حال در آستانه انتصابات 1400 ارتش میبیند که سپاه پاسداران  در کشور همه کاره است  و قرار است که  حتا رئیس جمهور هم یک پاسدار باشد، به تلاش افتاده تا از این بیشتر عقب نماند و از آینده خود نیز ترس دارد، ارتش میخواهد مداخله گر باشد ، و بدینوسیله اعلان آمادگی کرده است.

پاسدارحسین دهقان “مشاور نظامی “سیدعلی قلدرمنشانه شعار میدهد که پاسداران در میدان سیاست حضور خواهند داشت یعنی خمینی غلط کرد که گفت نظامیان نباید در سیاست دخالت کنند، و اگر در جامعه ایران نا امنی ایجاد شود ، منظورش البته تظاهرات شبیه سالهای 88 – 97-98 میباشد ،میگوید  در اینگونه شرایط  معمولا ارتش و پاسداران برای ایجاد نظم اقدام به کودتا میکنند، یعنی قتل عام میکنند ، تهدید مردم توسط یک قاچاقچی پاسدار بی سر و پائی علنا با اسلحه و زور،اوج  وقاحت و بی شرمی نیست.، در چنین شرایطی جوانان  وطن باید  جواب دندان شکنی به مزدوران پاسدار، بدهند .

15.03.2021

Bayat.a@freenet.de

https://www.facebook.com./amin.bayat.9https://rangin-kaman.net