Home خبرها ارشیو خبرها ۲۹ اسفند روز استقلال ایران
ارشیو خبرها - خبرها - مارس 22, 2021

۲۹ اسفند روز استقلال ایران

تاریخ همه‌ی ملت ها شامل روزهای تاریخی است که نماد پیروزی و موفقیت آن ملت ها در به کرسی نشاندن استقلال، حاکمیت مردم و منافع ملی ایشان است. ۲۹ اسفند روز ملی شدن صنایع نفت در سراسر کشور برای ملت ایران یک چنین روزی است.

دولت استعماری انگلیس از سال ۱۲۸۷ خورشیدی (۱۹۰۸میلادی) که دسترسی به منابع نفت ایران پیدا کرد، تا ۲۹ اسفند سال ۱۳۲۹ خورشیدی به غارت نفت ایران ادامه داد و میلیاردها پوند از ثروت ملت ایران را به غارت برد. برابر قرارداد دارسی تنها ۱۶% از عایدات نفت به دولت ایران تعلق می گرفت که آن هم با حساب سازی ها و تقلب به مقدار ناچیزی تقلیل پیدا می کرد. پس از پایان سلطنت و اخراج رضا شاه از ایران در شهریور 1320،  فضای سیاسی مناسبی پدید آمد و دکتر مصدق در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی به قرارداد نفتی ایران و انگلیس اعتراض و از آن انتقاد کرد. به دنبال مبارزات ملت ایران به رهبری دکتر مصدق بر ضد غارت نفت ایران سرانجام مجلس شورای ملی در آذر ماه ۱۳۲۳ طرح تحریم امتیاز نفت را تصویب کرد.

مبارزات ملت ایران بر ضد دخالت های بیگانگان در امور داخلی ایران و غارت ثروت های ملی ایران در بیرون از مجلس شورای ملی و در درون آن ادامه یافت و این جنبش، “نهضت ملی شدن صنعت نفت” نامیده شد. در دوره ی شانزدهم مجلس شورای ملی ایران در اول تیرماه ۱۳۲۹ کمیسیون ویژه ای به نام کمیسیون نفت برای رسیدگی به لایحه نفت، به رهبری دکتر مصدق تشکیل شد. همین کمیسیون با امضای همه اعضای خود پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت را در ۱۷ اسفندماه ۱۳۲۹ به مجلس ارائه داد و در ۲۴ اسفندماه مجلس شورای ملی آن را تصویب کرد. با تصویب این قانون از سوی مجلس سنا در ۲۹ اسفندماه ۱۳۲۹ این روز، روز تاریخی ملی شدن صنعت نفت نام گرفت. از آن پس کلیه تاسیسات و ادارات شرکت نفت زیر نظر هیات مدیره جدیدی قرار گرفت و کارکنان خارجی که از این رویداد ناراضی بودند، ایران را ترک کردند.

آنچه که برای ما در کنار بزرگداشت چنین روزی اهمیت دارد آن تفکر و اصول فکری است که محرک ملی شدن صنعت نفت بوده و به تحقق آن انجامیده است. تفکری که جبهه ملی و طرفداران نهضت ملی ایران از آن به عنوان راه مصدق یاد میکنند. تفکری که با گذشت زمان نه تنها اهمیت آن کاهش نیافته بلکه درستی آن روشنتر و لزوم تحقق آن بیشتر شده است.

اولین ستون تفکر مصدق احترام به قانون بود. در حالیکه شاهان ایران یکی پس از دیگری با کودتا و زیر پا گذاشتن قانون اساسی قدرت خود را تحکیم کردند، دکتر مصدق کوشش خود را برای اجرای قانون و از جمله قانون ملی شدن صنعت به کار گرفت.

ستون دیگر تفکر مصدق استقلال بود. او به درستی معتقد بود که منافع هر ملتی جدا از منافع بیگانگان است و اگر بیگانگان بر کشور حاکم باشند بنا به طبیعت خویش منافع خود را به کرسی می‌نشانند. بخاطر این تفکر وابستگان به غرب و شرق همواره با مصدق دشمنی میورزیدند. امروز هم دل بستن به بیگانگان برای نجات مردم ایران از چنگال جمهوری اسلامی یک توهم است و میتواند همچون گذشته عواقب خطرناکی داشته باشد.

آزادی و حاکمیت ملت همچنین از ستونهای اصلی تفکر مصدق بودند و امروز شاهدیم که فقدان آزادی و حق حاکمیت ملت چه صدماتی به میهن و مردم ما زده است.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

28 اسفند 1399 خورشیدی برابر 18 مارس 2021

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info