Home خبرها ارشیو خبرها یاد و نام دکتر نورعلی تابنده را گرامی میداریم
ارشیو خبرها - خبرها - دسامبر 29, 2019

یاد و نام دکتر نورعلی تابنده را گرامی میداریم

با دریغ و تاسف بسیار، جمع آزادیخواهان و استقلال طلبان و جامعه مدنی ایران یک شخصیت فرهیخته و گرانقدر دیگر را از دست داد. دکتر نورعلی تابنده از زمان نهضت ملی شدن نفت به رهبری دکتر محمد مصدق، در جرگه پیروان مصدق و ملیون ایران قرار داشت. او پس از کودتای ننگین 28 مرداد 32 در سازمان نهضت مقاومت ملی، در مقابل کودتا جای گرفت. در سال های قبل از انقلاب 57 و همچنین در سال های پس از انقلاب همیشه در کنار مردم و ملیون بود. او چه در زمان رژیم سابق و چه در دوران پس از انقلاب وکالت زندانیان سیاسی را به صورت رایگان و بدون هیچ چشمداشت مالی پذیرفت.

ما درگذشت آقای دکتر نورعلی تابنده، این تلاشگر صدیق و رهپوی دیرین نهضت ملی ایران و راه دکتر محمد مصدق، حقوقدان عدالتخواه، وکیل حق طلب و عارف پاک سرشت را که در طول زندگانی با وجود فشارها و آزار های ناروای حاکمان و صاحبان قدرت از مسیر خویش پا واپس نکشید و سر تسلیم فرود نیاورد، همدردانه به خاندان معظم ایشان و یاران و همفکران ارجمندشان تسلیت می گوییم.

جان گوهر است و مرگ نپوشد فروغ آن   هم زان فروغ بوده دو روزی بهای تن

 ششم دی ماه 1398

 تهران شورای مرکزی جبهه ملی ایران