Home خبرها ارشیو خبرها نامه سرگشاده سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور به آقای مایک پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا

نامه سرگشاده سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور به آقای مایک پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا

رونوشت به آقای دانالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا


آقای مایک پمپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا!

تعویض نام تاریخی و قدیمی خلیج فارس، در سخنرائی شما در کنار این خلیج زیبا با آبهای گرم زمانی بدست ما میرسد که هم از سوی شما و هم از سوی آقای رئیس جمهور دانالد ترامپ کوشش های مکرر بعمل آمده است تا پشتیبانی ایشان از مردم ایران در برابر دیکتاتوری مذهبی در ایران نشان داده شود؛ همزمان  مکرر در سخنان هر دوی شما تجلیل و بزرگداشت از تاریخ و فرهنگ مردم ایرانیان بگوش میخورد.

شما در حالی نام خلیج فارس را وارونه بیان می کنید که حتی جغرافی دانان معروف سرزمینهای آسیا و افریقا و اروپا همواره از این نام تاریخی و باشکوه با احترام و عظمت یاد نموده اند. کوشش برای تغییر نام خلیج فارس و خطّه نفت خیز کشور ایران خوزستان که نامش با تاریخ قدیم ایران آغاز میشد با جنگهای هشت ساله  صدام حسین هم بجائی نرسید. تغییر نامهای تاریخی جغرافیائی بخاطر مقاصد سیاسی یا اقتصادی توسط دولتهای فاسد و دیکتاتور کوششی مذبوحانه، و از روی کمال نومیدی و درعین حال تلاشی بی فایده بوده و خواهد بود.

ما از شما و آقای دانالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا میخواهیم که مانند گذشته به حفظ احترام مردم ایران و سوابق باشکوه تاریخ ایشان ادامه دهید. چه این کار کمکی غیر مستقیم به دیکتاتوری حاکم بر ایران و نیز پشتیبانی از بدعت های مخالف تاریخ و تمدن و در خدمت مقاصد  سیاسی و اقتصادی رؤسای فاسد و  دیکتاتور منطقه خاورمیانه خواهد بود.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
۲۰۲۰ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ برابر ۷ مه
info@iranazad.info
http://www.iranazad.info