Home خبرها ارشیو خبرها نامه سرگشاده سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور به ریاست جمهوری خلق چین
ارشیو خبرها - خبرها - جولای 23, 2020

نامه سرگشاده سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور به ریاست جمهوری خلق چین

رئیس جمهور  محترم، جناب آقای شی جین پینگ،

جمهوی خلق چین در صدد است که یک قرارداد جامع 25 ساله با جمهوری اسلامی ایران منعقد سازد.

ما اعضاء هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور، سازمانی با سابقه مبارزه علیه استعمار و برای دموکراسی با محتوای این قرارداد که بخش های مهمی از سرزمین ما را برای 25 سال به دولت شما واگذار میکند، مخالفیم.

همانطور که مطمئنا میدانید جمهوری اسلامی، ایران را علیرغم ثروتهای عظیم انسانی و طبیعی چنان به سوی نابودی اقتصادی کشانده است که امروز بخش بزرگی از مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنند. 

اکثریت بزرگ مردم ایران مخالف جمهوری اسلامی است. قریب 80 درصد ایرانیان در انتخابات اسنفدماه 98 مجلس شورای اسلامی از صندوق های رای دوری جستند. این رژیم نتیجتا مشروعیتی برای نمایندگی ملت ایران ندارد و هر قراردادی که با آن بسته شود، برای ایرانیان بی اعتبار خواهد بود.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور خواهان استقلال، آزادی، دموکراسی و جدایی دین از حکومت در ایران و روابط عادی و دوستانه با همه کشورها بر اساس احترام متقابل و توازن است. اگر چنین قراردادی با رژیم ملایان ایران بسته شود، مانعی در راه تداوم روابط دوستانه مردم چین و ایران خواهد بود. به این جهت ما انصراف از بستن چنین قراردادی را به جمهوری خلق چین توصیه میکنیم و از شما تقاضا داریم که اجازه انعقاد آن را ندهید.

با احترامات فائقه

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

کامبیز قائم مقام، بهمن مبشری، دکتر همایون مه منش

21 ژوئیه 2020 (31 تیر 1399) 

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info