Home خبرها ارشیو خبرها سال ها باید که تا یک سنگ اصلی ز آفتاب-لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن
ارشیو خبرها - خبرها - آوریل 5, 2021

سال ها باید که تا یک سنگ اصلی ز آفتاب-لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن

در نهایت اندوه و با تاسف بی کران ، در گذشت آقای دکتر منصور بیات زاده از کوشندگان دیر پای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و بنیانگذار سازمان سوسیالیست های طرفدار راه مصدق را به خانواده ارجمند ایشان و همه رهپویان راه مصدق یعنی راه آزادی و استقلال ایران تسلیت می گوییم .
دکتر منصور بیات زاده بیش از 60 سال در سنگر جبهه ملی ایران و در راه استقرار حاکمیت ملی در این سرزمین تلاش و مبارزه کرد و تا آخرین ماه های حیات پر افتخارش در این راه پای فشرد . او از دبیران کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در سال های پس از کودتای 28 مرداد 1332 بود . بلا تردید نام و یاد او در زمره آزادیخواهان و استقلال طلبان این سرزمین باقی و جاویدان خواهد ماند .
هیات رهبری اجرائی جبهه ملی ایران
تهران – پانزدهم فروردین 1400