Home خبرها ارشیو خبرها روز جهانی کارگر را گرامی میداریم
ارشیو خبرها - خبرها - آوریل 30, 2021

روز جهانی کارگر را گرامی میداریم

در آستانه “اول ماه مه”، روز جهانی کارگر، با ورشکستگی اقتصادی و بحران کرونا روبرو هستیم. سیاست های جمهوری اسلامی اقتصاد کشور را ورشکسته نموده، فقر و بیکاری و گرانی را حاکم ساخته و در بیش از یکسال گذشته با ندانم کاری در مقابله با پاندمی کرونا و تعلل در تهیه واکسن آن نابسامانی های موجود را تشدید کرده و سلامت میلیونها تن از ایرانیان را به خطر انداخته است.

امروز 75 تا 80 درصد مردم کشور ثروتمند ایران زیر خط فقر زندگی میکنند. بخش‌های وسیعی حتی از اقشار متوسط حاشیه‌نشین شده‌اند. تورم 50 درصدی و پائین ماندن درآمدها، زندگی را بر مستمری بگیران و بازنشستگان تباه کرده است. اوج و شدت بیکاری باعث شده که بیکاران برای تهیه لقمه نانی، به بدترین شرایط غیر انسانی تن ­دهند. میلیون­ها کودک کار، به علت فقر، به جای نشستن در کلاس درس، ناگزیر به خیابان­ها روی آورده، زباله گردی میکنند و یا برای ادامه زندگی به هر کاری تن می­دهند. در این میان کرونا نیز مزید بر علت شده، به اخراج میلیونها کارگر، از بین رفتن میلیونها امکان اشتغال و فقر بیشتر انجامیده است.

بی‌ثباتی و روندِ فقیرسازی سیستماتیک مزدبگیران، با تبعیض حداکثری، بیش از همه، خود را در وضعیت معیشتی زنان کارگر نمایان کرده است. در پی افزایش بیکاری و ‌اخراج‌ها، ۷۰ درصد زنان کارگر به‌ بهانه پاندمی کرونا، اخراج و بیکار شده اند. حق اشتغال پایین، قرار گرفتن در صفِ نخست اخراج و بیکارسازی، زندگی زنان کارگر را به شدت بیشتری از مردان تحت الشعاع قرار داده است.

حاکمیت جمهوری اسلامی با بی تفاوتی به این شرائط برخورد کرده، کشور را به بن بست کشانده و کوچکترین امیدی نیز برای بهبود وضعیت باقی نگذاشته است. این حاکمیت در تمام طول عمر خویش به جای حل مشکلات مردم و کشور به دنبال صدور انقلاب و شیعیگری به نام مردم ایران بوده و همچنان به دشمن تراشی، گروگانگیری، تروریسم، مداخله سیاسی و نظامی در کشورهای دیگر، غرب ستیزی مشغول بوده و گاه به اعلام درگیری با “جن و انس” پرداخته و مشکلات جامعه را فرعی دانسته است. مبالغ هنگفتی از بودجه کشور برای اهداف مذهبی و نظامی صرف میشود و امور فرهنگی، آموزشی، عمرانی و سازندگی به محاق رفته‌ است.

در چنین شرایط وخیمی یک حاکمیت دلسوز به تقویت سازمان تامین اجتماعی میپرداخت اما دولت با برداشت مبالغ هنگفتی از صندوق این سازمان تحت عنوان وام آن را بیش از پیش تضعیف و با کسری بودجه روبرو کرده است. در گذشته نیز سعید مرتضوی که متهم به جنایت و فساد بود را به ریاست این سازمان گمارده بودند و او در دوران ریاستش شرکتهای تامین اجتماعی را به قیمت یک سوم ارزش واقعی به بابک زنجانی فروخت بدون آنکه به این دلیل مجازات شود.

جمهوری اسلامی هرگونه اعتراض و حق طلبی را به شدت سرکوب میکند. شمار بالایی از فعالان صنفی کارگری و معلمان در زندان بسر میبرند. پاسخ جمهوری اسلامی به اعتراضات گسترده مردم علیه گرانی بنزین در آبان 98 گلوله بود. در اثر عقب گرد تاریخی امروز با مقوله ای شدیدتر از “استثمار انسان از انسان” روبرو هستیم. حاکمیت این نظام الویتش امنیت و بهبود زندگی مردم و کشور نیست بلکه تنها حفظ بقا و ایدئولوژی اش و ادامه چپاول ثروتهای ملی و فروش کشور به بیگانگان است.

روشن است که کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر گروههای اجتماعی در مقابل سیاستهای نظام ساکت نمینشینند. فریاد دادخواهی آنها در کنار همدیگر در اجتماعات اخیر بازنشستگان‌ در سراسرکشور با حضور معلمان و کارگران و دیگر اقشار مزدبگیر بلند بود. اوج نارضایی ها، مصمم بودن معترضین، تعدد اعتراضات، فراگیرتر شدن آنها، اضافه شدن شهرهایی که تجمعات در آنها برگزار میشود و فراصنفی تر شدن شعارهای شرکت کنندگان از ویژگی های اعتراضات اخیر این گروهها بوده است.

به نظر ما راه خروج کشور از شرائط کنونی، جایگزین نمودن جمهوری اسلامی با حکومتی مبتنی بر آزادی، دموکراسی، حفظ تمامیت ارضی و جدایی دین از حکومت است. حکومتی ملی و متکی به آراء مردم که مدافع حقوق همه شهروندان و از جمله کارگران، معلمان و مزدبگیران باشد.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور خواهان اتحاد هرچه بیشتر کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان و سایر گروههای مدنی جامعه برای اعاده حقوق خویش است. ما تشکیل سندیکا و فعالیت آزاد سندیکائی را حق مسلم کارگران و زحمتکشان ایران میدانیم و از خواست 15 تشکل صنفی سندیکایی برای “ایجاد یک شورای همکاری میان بخش‌های مختلف کارگران، کارمندان و مزدبگیران، معلمان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان و بیکاران” پشتیبانی میکنیم.

سازمان ما خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه فعالان کارگری، معلمان زندانی و سایر فعالان صنفی و سندیکائی است. ما همچنان بر لزوم دموکراسی و رعایت و تضمین حقوق و آزادی های شهروندان پافشاری میکنیم و یقین داریم که دیگر برای همه آگاهان روشن است که در فقدان دموکراسی و آزادی دستیابی به عدالت اجتماعی میسر نمیباشد.

گرامی باد روز جهانی کارگر

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

9 اردیبهشت 1400 برابر 29 آوریل 2021

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info