Home خبرها ارشیو خبرها دکتر منصور بیات زاده عضو قدیمی سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا
ارشیو خبرها - خبرها - آوریل 5, 2021

دکتر منصور بیات زاده عضو قدیمی سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا

و دبیر سابق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی درگذشت

منصور بیات زاده از همان نخستین روزهای تشکیل سازمان های جبهه ی ملی ایران در اروپا به عضویت واحد ماینس ـ آلمان این سازمان درآمد و اغلب در کنگره های سراسری این سازمان نیز به عنوان نماینده حضور داشت.

وی همچنین از همان زمان به فعالیت در جنبش دانشجویی که مدتی بعد به تشکیل کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایران انجامید پیوسته بود. اوابتدا به عضویت در هیئت دبیران فدراسیون دانشجویان ایرانی مقیم آلمان و سپس به عضویت هیئت دبیران کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایران(اتحادیه ملی) انتخاب شد. 

دکتر بیات زاده بنیانگذار سازمان سوسیالیست های طرفدار راه مصدق نیزبود.

ما درگذشت دکتر منصور بیات زاده را به خانواده ی ارجمند وی، به همه ی یاران وی در نهضت ملی ایران، و به ملت ایران تسلیت می گوییم و در این اندوه بزرگ خود را در درد و سوگ آنان شریک می دانیم.


پانزدهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد

سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا