Home خبرها ارشیو خبرها در سوگ عباس معیری استاد بزرگ مینیاتور ایرانی-نهضت مقاومت ملی ایران
ارشیو خبرها - خبرها - اکتبر 26, 2020

در سوگ عباس معیری استاد بزرگ مینیاتور ایرانی-نهضت مقاومت ملی ایران

با کمال دریغ و اندوه از خبر دردناک درگذشت دوست گرانمایه عباس معیری استاد بزرگ مینیاتور آگاهی یافتیم. او در صبحگاه شنبه سوم آبانماه به دنبال یک بیماری چندروزه جهان ما را ترک کرد.

عباس معیری استاد صاحب سبک مینیاتور، یکی از برجسته ترین شاگردان استاد حسین بهزاد مشهور به بهزاد مینیاتور بود که با انقلابی ژرف در مینیاتور ایرانی آن را وارد دورانی نوین با بردی جهانی ساخته بود. معیری پس از پایان تحصیلات خود در ایران و سالها تدریس در داخل کشور از بیش از چهل سال پیش در پایتخت فرانسه اقامت گزیده بود. عباس معیری به موازات تولید آثاری گرانبها در هنر مینیاتور که سبکی ویژه ی خود در آن آفریده بود در کلاس های خود در پاریس شاگردان بسیاری از ایرانی و انیرانی نیز تربیت کرده بود. معیری که هنرمندی بافرهنگ و ایراندوست بود در هنر موسیقی نیز دست داشت. در این رشته او ساز ستار را که با احاطه بر ردیف های موسیقی ملی بخوبی می نواخت در محضر استاد بزرگ فقید موسی معروفی آموخته بود. او همچنین خواهرزاده ی ایرانشناس بزرگ فقید استاد ابراهیم پورداود بود و به این پیوند خانوادگی خویش به حق می بالید.

درگذشت او بطور مسلم ضایعه ای بزرگ برای هنر نقاشی ایرانی و هنر ایران بطور کلی بشمار می رود. این هنرمند بزرگ که از آغاز جوانی از پیروان سرسخت راه دکتر محمـد مصدق بشمار می رفت در ادامه ی همین راه یکی از هواداران پرحرارت آخرین نخست وزیر مشروطه ی ایران شاپور بختیار نیز بود.

ما این ضایعه بزرگ را پیش از هرکس به همسر گرانقدر او شیوا گودرزی معیری و خانواده ی ارجمند وی تسلیت می گوییم و در این مصیبت جانکاه برای آنان آرامش و تحمل بسیار آروزمی کنیم.

ما این فقدان را همچنین به همه ی دوستان و دوستداران او، به جامعه ی هنرمندان ایران، به نهضت ملی ایران و ملت ایران تسلیت می گوییم.

نهضت مقاومت ملی ایران

5 آبانماه ۱۳۹۹