Home خبرها ارشیو خبرها درگذشت آقای دکتر علی راسخ افشار
ارشیو خبرها - خبرها - سپتامبر 24, 2021

درگذشت آقای دکتر علی راسخ افشار

آقای علی راسخ افشار از خانواده ای ملی و آزادیخواه برخاسته بود. پدر ایشان، آقای محمد حسین راسخ افشار از تاجران معتبر بازار و از هواداران سرسخت دکتر مصدق بود  و برادرش زنده یاد اقای محمود راسخ افشار نیزگرچه گرایشات چپ داشت ولی ارادتی خاص به مصدق و راه او داشت.

اقای علی راسخ افشاراز جوانی از فعالان جبهه ملی و پیرو راه مصدق بودو پس از انقلاب 57 کوشش بسیار کرد تا دوستان کنفدراسیون دانشجویی را حول محور راه مصدق گرد آورد . کوششی که ناموفق بود ولی از شورو هیجان او نکاست. من آن روزها شنوندۀ سخنان ایشان در منزل اقای دکترصدیقی و همچنین ناظر سخنرانی های پرشور او در تهران علیه خمینی بودم .آقای دکتر علی راسخ افشار از جبهه ملی سوئد که اینجانب و دوستانم نیز در آن مشارکت داشتیم تا هنگامی که برپا بود پشتیبانی می کرد.

با رفتن او گرچه دفتر خاندانی فرهیخته و هوادار حکومت ملی بسته می شود ولی راهی که پیموده اند باز می ماند تا ملت ایران  به مقصد نهایی برسد.

به بازماندگان و دوستان ایشان از جانب خود و همکاران ایران لیبرال تسلیت می گویم .

یادش گرامی باد

حسن بهگر مدیر سایت ایران لیبرال