Home خبرها ارشیو خبرها خانم نرگس محمدی مدافع شجاع حقوق بشر را آزاد کنید!
ارشیو خبرها - خبرها - ژانویه 9, 2022

خانم نرگس محمدی مدافع شجاع حقوق بشر را آزاد کنید!

حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی،خانم نرگس محمدی را که جز دفاع از حقوق اولیه و انسانی هموطنانش هیچ حرکتی انجام نداده،بارها به اتهامات واهی و بی اساس به زندان انداخته است.او سال ها به دور از خانواده و فرزندان خود با قرار گرفتن در سلول های زندان تاوان مطالبات آزادیخواهانه و دفاع از حقوق اساسی هموطنان خود را پرداخت نموده است.

خانم نرگس در حالی که از بیماری های مختلف که بیشتر آن ها در اثر تحمل سال ها زندان برایش به وجود آمده به شدت رنج می برد و نیاز به دسترسی به امکانات درمانی فوری و مقتضی دارد،همچنان در زندان نگهداشته می شود.

 در روزهای اخیر تنها به این علت که خانم نرگس محمدی  با یک فعال حقوق بشر در کشور عربستان به طور مشترک کاندیدای دریافت جایزه حقوق بشری شده اند،به جاسوسی برای عربستان متهم شده اند. اتهام مضحکی که شنیدن آن جز نشستن لبخند تمسخر بر لب هر شنونده ای عکس العمل دیگری را به دنبال تدارد.چگونه است که اگر یک فعال حقوق بشر و مخالف رژیم دیکتاتوری عربستان همزمان با خانم نرگس محمدی کاندیدای دریافت جایزه حقوق بشری بشود،این رویداد باید به جاسوسی خانم نرگس محمدی برای عربستان تعبیر و تلقی شود؟

جبهه ملی ایران خواستار آزادی سریع و بلا درنک خانم نرگس محمدی، این مدافع شجاع حقوق بشر می باشد. ما همچنین خواهان آزادی معلمان فرهیخته ، کارگران شریف و نویسندگان زندانی و همه زندانیان سیاسی وعقیدتی در سراسر ایران هستیم. ما این شعار همیشگی ملت ایران را که از آغاز انقلاب تا به امروز در آسمان کشورمان طنین انداز است، تکرار می کنیم که « زندانی سیاسی آزاد باید گردد ».

                                                                        هیات رهبری اجرائی جبهه ملی ایران

                                                                             تهران 16 دیماه 1400 خورشیدی