Home خبرها ارشیو خبرها بحرانِ بنزین- کفگیر رژیم فقاهتی به تهِ دیگ خورده!؟ -اندیشکدۀ آگاهی و شناخت
ارشیو خبرها - خبرها - نوامبر 21, 2019

بحرانِ بنزین- کفگیر رژیم فقاهتی به تهِ دیگ خورده!؟ -اندیشکدۀ آگاهی و شناخت

تحریم ها که عکس العملی است به سیاست نادرست و فرقه گرائیِ رژیم فقاهتی؛ سال هاست که گریبانگیرِ مردم بیچاره ی میهنمان شده است. بی لیاقتی، فساد گسترده، و ارجحیت هایِ غیرِ ایرانیِ حکومتگران؛ اوضاع اقتصادی کشور را با ورشکستگی روبرو کرده، خزانه ی دولت را تهی نموده، و سرمایه گزاری هایِ مورد نیاز مردم ایران را، در اختیار حزب اله لبنان، شبه نظامیان عراق، حکومت بشار اسد در سوریه، و … قرار داده است.

به قول این زبانزدِ (ضرب المثل) مردمی، حالا که کفتگیرشان به ته دیگ خورده”، بار دیگر ملت ایران باید توعون آنرا بدهد؟! اینکه مردم در خیابان ها هستند و در مقابل زور و ستمِ حکومت سینه، سپر می کنند، تنها به خاطر گران شدن بنزین نیست، بل که “کارد به استخوتنش رسیده”: بیکاریِ گسترده، گرانی و تورم بی پایان، شکاف طبقاتی و بی عدالتی در تمام شئون زندگی، و تجاوز به حقوق طبیعی و انسانی و شهروندی ملت؛ برخی از این بی عدالتی ها و ضایعات هستند. گرانی بنزین، می تواند تبدیل شود به “پَرِ کاهی که کمر شتر را شکست”!؟

ارزان کردن نرخ بنزین، کافی نیست. مردم در خیابان نیامده اند که بنزین را ارزان کنند، زیرا مشکل تنها نرخ بنزین نیست. زمانی که مردم شعار می دهند: “دیکتاتور حیا کن، مملکت را رها کن”، یعنی تشخیص داده اند که مشکل چیست. می دانند که ریشه ی مشکلات در کجاست، از چیست، و از کیست. هدفِ مردم، برخورداری از حقوق انسانی است: برابری، حق انتخاب، فرصت هایِ برابر اقتصادی و برخورداری از “حد اقل های مورد نیاز زندگی است.

حسن روحانی اقرار می کند و می گوید: وقتی کشور با مشکلات فروش نفت مواجه می شود چگونه باید کشور را اداره کنیم؟

علی خامنه ای، مخالف مذاکره با آمریکاست و آمریکا را “بدعهد” می خواند و هر گونه مذاکره با آمریکا را قاطعانه رد می کند.

محمدجواد ظریف، خطاب به همتایانش در اتحادیه اروپا نوشت: “فقط یک تعهد را نشان دهید که طی 18 ماه گذشته به آن پایبند بوده اید.” یعنی اقرار می کند که برجام عملن (عملاً) پایان یافته و شکست خورده است.

آقای خامنه ای، رژیم فقاهتی و جمهوری اسلامی به پایان خط رسیده است. یا باید تسلیم آمریکا بشوید یا تا دیر نشده، و شیرازه ی کشور از هم نپاشیده، با ملت ایران کنار بیآئید و در شرایطی متعادل استعفا بدهید و کلیدهای خانه ی مردم را به ملت بسپارید و کنار بروید.

Andishkade@outlook.com