Home خبرها ارشیو خبرها اعلامیه ی نهضت مقاومت ملی ایران درباره ی برنامه ی خیانتکارانه ی امضاءِ قرارداد با چین
ارشیو خبرها - خبرها - جولای 13, 2020

اعلامیه ی نهضت مقاومت ملی ایران درباره ی برنامه ی خیانتکارانه ی امضاءِ قرارداد با چین

طرح قراردادی پردامنه با چین که برای آماده سازی افکار عمومی از هم اکنون سندی هجده صفحه ای درباره ی آن منتشرشده چیزی جز یک برنامه ی اسارت نواستعماری جدید برای ملت ایران نیست که سران خیانتکار جمهوری اسلامی در چاله ی ورشکستگی سیاسی و اقتصادی به توهم نجات خود از راهِ بستن رژیم به یک کشور قدرتمند خارجی برای امضاء آن آماده می شوند.

آنگونه که تا کنون از اسناد و قرائن منتشرشده برمی آید در صورت عملی شدن چنین برنامه ی خائنانه ای بخش هایی حیاتی از منافع ملی ما، در آب و خاک و منابع انرژی، در طبق اخلاص و بندگی به قدرت تازه نفس چینی تسلیم شده و به علاوه با حضور نیروهای نظامی آن در خاکها و آبهای ما کشور به شکل بیسابقه ای به صورت یک سرزمین دست نشانده ی آن قدرت نیز در خواهدآمد.

فلاکت اقتصادی و انزوای روزافزون ملی در درون کشور در نتیجه ی عدم برخورداری از کمترین ظرفیت و استعداد مدیریت کشوری، تنهایی دیپلماتیک در سطح جهانی که نتیجه ی انواع مداخلات ماجراجویانه در امور منطقه و دنیا و ناشی از یک جهالت عمیق تاریخی ـ جغرافیایی نسبت به امور جهانی و آماتوریسم رقت آور در دیپلماسی است کار حاکمان بر کشور را بجایی رسانده که به توهم حفاظت از دستگاه متزلزل خود برای هر ذلت و خواری در برابر یک قدرت نوخاسته ی توتالیتر و توسعه طلب آماده اند.

این باند تبهکار که روابط تحقیرآمیز هیأت حاکمه ی گذشته با آمریکا و انگلستان را بزرگترین دستاویز تحمیل دیکتاتوری خود بر ملت ایران کرده است خود به چنان ذلت و درماندگی دچارشده که، به امید یافتن فرجی از این ستون به آن ستون، حاضر است به دریوزگی هر قدرتی، هر قدر طماع و حریص، برود و در برابر آن پوزه به خاک بمالد.

جای هیچ تردید نیست که در صورت دوام باز هم بیشتر این باند مافیایی در رأس کشور ما همه ی دارایی های آن همراه با آخرین بقایای نام و عزت این ملت بزرگ باستانی نیز برباد خواهد رفت و در چنین اوضاعی وظیفه ی مخالفان جدی و واقعی این رژیم ایران بربادده تنها به افشاءِ اینگونه خیانت ها در برابر چین سی جین پینگ و روسیه ی پوتین محدود نمی شود، بلکه بدون کوشش روزمره برای اتحاد عمل مسئولانه به منظور براندازی حاکمان کنونی و رژیم آنان اپوزیسیون به وظیفه اصلی خود پشت کرده است.

از نظر نهضت مقاومت ملی ایران نظام جمهوری اسلامی از روز نخست موجودیت آن نظامی غاصب، ستمگر و خیانتکار بوده که به گفته ی شاپور بختیار مأموریت دارد تا ایران را نابودسازد. اگر خمینی هذیان های خود را در هیأت بهشت موعود به عوام الناس فروخت هذیان های خامنه ای از همان روز نخست جز کابوس فقر و فلاکت وسرکوب نبوده و پس از این نیز نخواهد بود.

بر اساس اصل حاکمیت ملت ایران بر سرنوشت خود جمهوری اسلامی کمترین مشروعیتی در حکومت بر آن ندارد، به خدعه و تزویر بر کشور و ملت ما مسلط شده و به جبر و عُنف بر آن حکومت می راند. افزون بر این نمایندگان نظامی که در آن اظهار نظر آزادانه ی ملت ایران درباره ی مصالح و منافع ملی جزئی و کلی خود غیرممکن است حق هیچگونه توافقی درباره ی منافع ملی کشور و بویژه درباره ی مرزها و منافع و منابع زمینی و دریایی و فضای هوایی آن با هیچ قدرت خارجی را ندارند، و امضاء آنان در ذیل هرگونه معاهده ای در این زمینه ها بی اعتبار و هرگونه سند دوجانبه یا چندجانبه ای در اینگونه موارد از نظر ملت ایران کَاَن لَم یَکُن خواهد بود و با سقوط رژیم پاره خواهد شد.

ایران هرگز نخواهد مرد

شنبه 21 تیرماه 1399

نهضت مقاومت ملی ایران