Home خبرها ارشیو خبرها بیانیه سه نهاد جمهوریخواه و لائیک در پشتیبانی و همبستگیِ از فراخوان ۱۶ اسفند و در محکوم کردن حملات بیوشیمی به دانش آموزان دختر
ارشیو خبرها - خبرها - مارس 6, 2023

بیانیه سه نهاد جمهوریخواه و لائیک در پشتیبانی و همبستگیِ از فراخوان ۱۶ اسفند و در محکوم کردن حملات بیوشیمی به دانش آموزان دختر

پشتیبانی و همبستگیِ از فراخوان ۱۶ اسفند

ما، حمله بیوتروریستی جمهوری اسلامی را بشدت محکوم می کنیم. از فراخوان ۱۶ اسفند “کانون صنفی معلمان”، پشتیبانی، و با مبارزات عدالتخواهی ملت ایران، اعلام همبستگی می کنیم.

رژیم در مقابله با جنبش “زن، زندگی، آزادی”، ناکام مانده، مستاصل است. استفاده از ابزارهای جنگی و کشتار خیابانی، با تمام بربریت، نتیجه ی مورد نظر رژیم را نداد. ترفند بعدی دستگیری، دادگاه های صحرایی، محکوم کردن صد ها انسان بیگناه به مرگ و اعدام چند جوان، نیز کاری نشد و مبارزان آزادیخواه را مصمم تر نمود.

ترفند بی شرمانه ی جدید جمهوری اسلامی، حمله شیمیائی است که اوج درماندگی رژیم را آشکار میکند. قربانیان این فاجعه، آسیب پذیر ترین فرشته های ایران، دختران دانش آموز میهن مان می باشند! امروز، سه ماه است که سگ های هار رژیم به جان فرزندان و جگر گوشه های ایران افتاده و نزدیک به یک هزار دختر دانش آموز را مسموم و روانه بیمارستان کرده اند.

کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه خود می نویسند: “سرانجام پس از گذشت بیش از سه ماه انکار، تکذیب و آدرس غلط دادن، وزارت بهداشت مسمومیت دانش آموزان دختر در شهرهای مختلف و دادستان کل، عمدی و سازمان یافته بودن این تهاجم ها را تایید کردند.”

رژیم منحوس باید بداند که قیام ملت ایران با کشتار و اعدام کاری نبود و حمله شیمیایی، مانند نفت روی هیزم، آن را شعله ورتر می کند.

استقلال، داد، دموکراسی،

جمهوری، لائیسیته، برابری،

زن، زندگی، آزادی،

به تاریخ ششم مارس ۲۰۲۲ برابر با پانزدهم اسفند ۱۴۰۱

اندیشکده آگاهی و شناخت

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

حزب جمهوریخواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران – همسازی ملی جمهوری‌خواهان ایران

آدرس سایت های رسمی سه نهاد

http://nedayeazady.org/

www.rangin-kaman.net