Home خبرها ارشیو خبرها اتحاد دربار، اوباش و آخوندها در کوتای انگلیسی-آمریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲
ارشیو خبرها - خبرها - آگوست 19, 2022

اتحاد دربار، اوباش و آخوندها در کوتای انگلیسی-آمریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

شالوده ی حکومت جمهوری اسلامی در دوران کودتای انگلیسی ـ آمریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ریخته شد. آخوندهایی مانند ابوالقاسم کاشانی، آخوند سید محمد بهبهانی، محمد تقی فلسفی و اوباشانی مانند شعبان جعفری ( شعبان بی مخ) و برادران رشیدیان برای بسیج کردن اراذل و اوباش و تهییج مردمان ناآگاه بر ضد حکومت قانونی دکتر مصدق و انجام کودتای ۲۸ مرداد نقش اساسی داشته اند.
دولت انگلیس از آغاز سده شانزدهم میلادی در دوران صفویه تا کنون نفوذ خود را در ایران گسترش داده است. انگلیس ها به کمک جاسوسان خود، با بخشی از ارتشی ها و با بخشی از آخوندها، هنگام زمامداری دکتر مصدق تلاش های فراوانی برای سرنگونی دولت ملی و قانونی ایران کردند. افزون بر ناآرامی های گوناگون در تهران و شهرهای بزرگ می توان از کشتار سی ام تیر ۱۳۳۱ توسط ارتشی های طرفدار شاه، کودتای “عملیات چکمه” در آبان ۱۳۳۱، توطئه نهم اسفند توسط شاه برای کشتن دکتر مصدق بوسیله‌ی چاقوکشانی که در بیرون دربار منتظر بیرون آمدن دکتر مصدق از نزد شاه بودند، توطئه ی قتل تیمسار محمود افشار طوس رئیس شهربانی دولت دکتر مصدق، کودتای بیست و پنج مرداد و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را نام برد.
پس از شکست کودتای “عملیات چکمه” دولت انگلیس برای انجام کودتایی دیگر در ایران نتوانست همکاری رئیس جمهور آمریکا هری ترومن را جلب کند. اما با به قدرت رسیدن ژنرال آیزنهاور، سازمان جاسوسی انگلیس با کمک سازمان جاسوسی آمریکا کودتای ۲۸ مرداد را با رمز “عملیات ت.پ.آژاکس” انجام داد و دولت ملی و قانونی دکتر مصدق را ساقط کردند. با این کودتا بدون گزافه گویی می توان گفت کانون رشد دموکراسی که از دوران انقلاب مشروطه در میهن ما روشن شده بود و در زمان رضا خان آسیب فراوانی دیده بود خاموش شد و زمینه برای گسترش استبداد و ارتجاع فراهم آمد.‌
فرمانده کودتا و عملیات آژاکس؛ کرمیت روزولت بود. او در کتاب خاطرات خود مینویسد که با نام جعلی جیمز لاکریج در ۱۹ جولای ۱۹۵۳ از مرز عراق وارد ایران شد. دولت آمریکا برای انجام کودتا یک میلیون دلار در اختیار کرمیت روزولت گذاشته بود که تنها هفتاد هزار دلار آن هزینه ی کودتا شد. برابر اسنادی که یکی از کودتاچیان؛ اردشیر زاهدی فرزند فضل الله زاهدی نخست وزیر پس از کودتا در اختیار دانشگاه استنفورد گذاشت، ۸۰۰۰۰۰ ریال از این پول به آخوند محمد بهبهانی و آخوند ابوالقاسم کاشانی، ۲۰۰۰۰۰ ریال به شعبان جعفری(شعبان بی مخ) و چاقوکشان و اوباشان او، ۵۰۰۰۰۰ ریال هم به روضه خوان ها و واعظی هائی مانند فلسفی داده شده است.
پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ محمد رضا شاه که به ایتالیا گریخته بود به ایران بازگشت. او به کرمیت روزولت گفت:« من تاج و تختم را مدیون خداوند، ملتم، ارتشم و شخص شما هستم!». کودتاچیان به فرمان بیگانگان دکتر مصدق نخست وزیر قانونی کشور را در دادگاه نظامی به سه سال زندان محکوم و او را تا پایان عمر در احمدآباد محصور و زندانی کردند.
حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران کودتای انگلیسی ـ آمریکایی ۲۸ مرداد را محکوم کرده و آن را لکه ی ننگی بر تاریخ ایران و سلطنت پهلوی می داند. قلم به مزدها، رسانه ها و مزدورهای بیگانه پرست می کوشند تا با بزرگ جلوه دادن پهلوی ها تاریخ را
وارونه نشان دهند. در اتحاد و هماهنگی بین استبداد پادشاهی و ارتجاع دینی همین سیاست ضد ملی و وارونه کردن تاریخ را تاریخ نویسان و مفسران جمهوری اسلامی نیز انجام میدهند.
حزب ما برابر با آرمان های مصدق برای به دست آوردن آزادی، استقلال، رفاه و آسایش ملت ایران بر پایه ی جمهوری خواهی، سوسیال دموکراسی و لائیسیته تلاش می کند و تا پیروزی و برپایی حاکمیت ملی به مبارزات خود بر ضد دشمنان ملت ادامه خواهد داد.
حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران، همسازی ملی جمهوری خواهان

۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ خورشیدی برابر با ۱۵ اوت ۲۰۲۲ میلادی