چند نکته و توصیه – سهیل

-مردم، جا بذارید برای افرادی که از سپاه، ارتش، پلیس، و دیگر گروههای انتظامی ریزش میکنند … تا به ملت بپیوندند.

 • رضاپهلوی اورشلیمی تفرقه انداز عفو و بخشش برای آنها صادر میکند … تا آنها را از مردم ما بترساند و جدا کند … تا آنها به نیروهای مردمی نپیوندند.
 • یادتان باشد، در 57 هم ساواک اسرائیلی مخوف شاه بی سروصدا با اطلاعات خمینی ادغام شد، و ژنرال هایزر آمریکائی آمد ارتش شاه را خنثی کرد،
  تا از پیوستن نیروهای مسلح و انتظامی به مردم جلوگیری کنند.
 • جمهوری اسلامی، فائزه هاشمی رفسنجانی و رضاپهلوی اسرائیلی مبلغین و پادوهای اقتصاد نئولیبرال هستند.

اقتصاد نئولیبرال چیست؟ ولی در حقیقت اسمش مهم نیست. همه اسمها را قاطی کردند که بیسوادی سیاسی بوجود بیآورند.

نگاه کنید چه کسانی از این “اصول” طرفداری میکنند، چه کسانی نفع میبردند، و نتیجه پیاده کردن این اصول در نهادهای ایرانی چه بدبختی ها برای مردم و کشور ما بوجود آورده است!

 • نئولیبرالیسم یک سیستم اقتصادی است که تاچر انگلیسی و ریگان آمریکائی، از طریق شرطهای بانک جهانی، در قبال وام های توسعه و برای باصطلاح کمک و نجات کشورهای در بحران، به دنیا تحمیل کردند.

بعضی از اصول مهمش (که بخصوص در کشورهای جهان سوم و ضعیف اثرات خانمانسوز و شومی داشته اند) بطور خلاصه اینها هستند:

 • خصوصی سازی اموال، املاک و زمین و نهادها و صنایع ملی (که باعث از بین رفتن آموزش و بهداشت دولتی … و حراج کشور و خرید اموال ملی از طرف خارجی ها و عوامل آنها میشود)

-مقررات زدائی و برداشتن استانداردهای کاربردی و کارشناسی از همه امور کشور (که باعث پائین رفتن کیفیت تولیدات و خدمات، از بین رفتن تعهد به پرسنل در استخدام، از بین رفتن امنیت محل کار، از بین رفتن محیط زیست، اخراج پرسنل نظارت کننده بر کیفیت و کارشناس ووو میشود)

 • تعدیل یا ریاضت اقتصادی، حذف کردن بودجه عمران و خدمات مردمی (که باعث تعمیر نکردن زیرساختها و نساختن آنها، حذف بودجه کمکهای بهداشتی آموزشی مسکن ووو به قشرهای کم درآمد، حذف بودجه تعمیر و خدمات آثار باستانی ووو و از حذف یارانه های صنعتی به کسبه و صنعتگران و کشاورزان بومی- که به تولید بومی صدمه زیاد میزند.)
 • تجارت آزاد و واردات بدون محدودیت، صفر کردن یا ناچیز کردن تعرفه های واردات، آزادی خارج کردن سرمایه و درآمد از کشور، … تشویق استخراج منابع و گردشگری (نه تولید مشاغل توسط صنعت و تکنولوژی و تولید بومی) … و مساوی کردن حقوق خارجی ها با شهروندان کشور است.

-وامهای بانک جهانی (معمولا به اسم وام توسعه و رفع بحران است) علاوه بر این شرایط ضدمردمی و ضد ابادی و پیشرفت، معمولا بهره های بالا هم دارند که هر 3 ماه باید پرداخت شوند، که باعث از بین رفت درآمدهای ناچیز این کشورها و قرض کردنهای تکراری میشوند.

 • اقتصاد نئولیبرال بستر بکار گرفتن افراد بی کفایت در مقامهای مسئول را فراهم میکند، باعث فقر و عقب مانده نگهداشتن مردم و نیروی کار، فساد مالی حکومتی و تشکیل انحصارات (که جمهوری اسلامی مافیا مینامد)، از بین رفتن ثروتهای منقول و غیرمنقول (مثل، مشاغل و امکانات جامعه) شده، و اسیر شدن کشورهای ضعیف در چنگال بانکهای بین المللی را تضمین میکند.
 • البته در کشورهای بزرگ مثل چین و آمریکا و فرانسه و کره جنوبی هم اقتصاد نئولیبرال پیاده شده اند چون آنها هم از بانک جهانی قرض کرده و میکنند. … ولی این کشورها با قدرتی که دارند به سرمیز چانه زدن میروند و شرایط خود را مطرح میکنند و مجبور نیستند همه شرایط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را قبول کنند.

-کشورهای تصمیم گیرنده: امریکا، ژاپن، چین، آلمان، انگلستان، برزیل، هند، فرانسه و ایتالیا بالاترین سرمایه و قدرت رای را در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دارند.

بانک جهانی یک موسسه انتفاعی مالی بین المللی است و هدفش مبارزه با فقر در کشورهای درحال رشد است

صندوق پول بین المللی یک موسسه انتفاعی و در واقع بازوی اداری بانک جهانی است، و در 190 کشور در جهت پیشرفت و توسعه پایدارEmojiEmoji اصول و شرایط وامهای بانک جهانی را اجرائی میکند.