Home ویژه ایران لیبرال آرشیو ویژه ایران لیبرال که میگوید مزدوری بد است؟- حسن بهگر

که میگوید مزدوری بد است؟- حسن بهگر

آقا چرا همه خود را متخصص سیاسی و صاحب نظر می دانند؟

انصافاً وقتی پیش یک خیاط هستید اگر بخواهید در کارش دخالت کنید و بگویید اینجوری نبر و اونجوری ندوز به شما چه جوابی می دهد؟

حدس شما درست است، امکان ندارد اگر کلفتی بارتان نکند یا شما را از مغازه اش بیرون نکند. همینطور آیا می توانید به یک مکانیک اتومبیل خود امرونهی کنید؟

یا زبانم لال جرأت می کنید به قصاب محله تان بگویید که چه جوری گوشت را ببرد؟

 آن وقت که دیگر خونتان پای خودتان هست.

ولی نمی دانم چرا دنیای سیاست اینقدر بی در و پیکر است و همه اظهار نظر می کنند و هرچقدر هم بی سوادتر و بی تجربه تر باشند بیشتر به خودشان مغرورند. هر چه بی مسئولیت تر هم که باشند با خیال راحتتر می بافند.

حالا از آن طرف مردم را نگاه کنید. یک عده هرچه را که مدیا و بخصوص رادیو تلویزیون بسته بندی شده تحویل می دهد قورت می دهند و تصور می کنند که کارشان درست است. آن را سیاست فرض می کنند در حقیقت خودشان را گول می زنند.

حالا بیا و بگو که سیاست همان نیست که تلویزیون نشان می دهد و می گوید. آنچه را که تلویزیون به تو عرضه می کند فرقی با دیگر کالاهایی که مثل شکلات و خمیر دندان تبلیغ می کند ندارد.

 کیست که گوش کند. پیش رسانه ها حنای هیچ مرجع تقلیدی رنگ ندارد. بنده که جای خود دارم.

گردن من از مو هم نازک تر است. ولی باید توضیح بدهم که  راجع به عقاید سیاسی صحبت نمی کنم که مرا متهم بکنید که غیر دموکراتم و می خواهم حرفم را تحمیل کنم بلکه راجع به حقایق سیاسی حرف می زنم. می گویم که طرف فاکت های سیاسی را قبول نمی کند که هیچ، غیرتی می شود و منکر می شود و هر حرفی هم می زند.

برخی می خواهند هرچه دوست دارند بشنوند و آن را در قالب سیاسی مطرح می کنند. ولی خودمانیم در سیاست کسی به دوست داشتن کسی کاری ندارد. باید بدانی و دستشان را رو کنی  وگرنه خون مردم را به شیشه می کنند و از آن تغذیه می کنند و… رودربایستی نداریم با کسی.

حالا ممکن است بگویی که خوب این همه متخصص سیاسی داریم که در همین رادیو تلویزیون ها رژه می روند، اینها را هم قبول نداری؟

خدا رفتگان شما را بیامرزد، یک مرحوم حاج آقا کمره ای را داشتیم که معلم ما بود و می گفت سیاست تاریک است و در تاریکی چیزی نمی بینی و گاهی یک نوری در تاریکی می بینی و حدسی می زنی. آن وقت به کسانی که سخنان بیهوده می گفتند می گفت آقا بم بم بم نکن ! منظور حاج آقا از بم بم بم این بود که حرفش صدا دارد ولی محتوا ندارد.

آری کلی متخصص داریم. قربان انسان های فهمیده و دلسوز و وطنخواه  ولی بلانسبت اینها، کلی هم متخصص داریم​ با عنوان دکترا و کارشناس ارشد و غیره که مواجب می گیرند و مثل هم حرف میزنند ولی در حقیقت همان بم بم بم می کنند. این درد را به کجا ببریم که اینهمه خائن و بادمجان دورقاب چین و مزدور اجنبی پیدا کرده ایم. اینهایی که زادوبوم خود را رها کردند حقوق آن مردم زیر ستم را نیز ازیاد بردند تا آنجا که حاضر شدند برای ریختن بمب روی سرشان هم مزد بگیرند و تبلیغ کنند. پول بگیری وحرف مفت بزنی تا آنجا که وطنخواهی و دفاع از وطن را جرم بدانی.

قدیم ها یک وثوق الدوله داشتیم که یک بار پول از انگلیسی ها گرفت و خواست قرارداد امضأ کند چنان آبرویی ازش بردند که برای همیشه از سیاست کنار رفت و کارت سیاسی اش برای همیشه سوخت. آن وقت حالا سیاست باز پیدا کرده ایم مأمور بازنشسته سازمان «سیا»ست، بعد رفته رهبر سیاسی شده و عکسش را هم بعنوان رهبر سازمان گذاشته اند آن بالا. حالا جرأت داری بیا و حرف بزن که قبح از قباحت رفته. چنان با فحش و ناسزا مشتمالت می دهند که رب و ربت را یاد کنی.

حالا همین آدمهایی که با کمال تهور سینه سپر می کنند و حاضر نیستند یک قدم برای کمک به یک جریان سیاسی بردارند و می گویند ما سیاسی نیستیم، وقتی از همین آشغال ها دفاع می کنند و میایی بهشان تذکر می دهی، دادشان درمیاد که من بهتر می فهمم. خوب برادر اگر سیاسی نیستی در امر سیاسی هم تجربه نداری چرا اینقدر به حرفت اطمینان داری و بقول بچه های خودمون بچه کجایی که اینقده شجاعی !؟

برخی که می بینند زورشان به حکومت نمی رسد و در هیچ تشکیلاتی هم مشارکت نمی کنند و  از امثال  ترامپ هم نومید می شوند بلاگردانشان می شود هموطنان داخل کشورو زبان ملامت به مردم می گشایند که خلایق هرچه لایق . پس هر بلایی برسرشان بیاید حقشان است .باری دنیای مجازی چنان جای دنیای حقیقی را گرفته که دیگر کسی اعتنا به این یکی نمی کند. ولی این را آخر کار بگویم که اگر مبارزاتتان مجازی باشد، آخر هم چیزی بیش از آزادی مجازی به دست نخواهید آورد. از ما گفتن، بعد مثل انقلاب اسلامی بلند نشوید بیایید بگویید که ما که انقلاب کردیم پس چرا آزادی نیامد. از حالا بگویم که اینطوری نخواهد هم آمد، ول معطلید.

۰۱ آذر ۱۳۹۹

21 November 2020