Home سخن روز آرشیو سخن روز کدام براندازی؟-رامین کامران

کدام براندازی؟-رامین کامران

میزان پایین مشارکت مردم در انتخابات اخیر موضوع بحث شده و مایۀ امیدواری که بالاخره ملت از این معرکۀ انتخابات اسلامی دل بکند و برود دنبال چارۀ جدی. می خوانیم و می شنویم که همه جا صحبت از ختم بازی شده و با خوشبینی مطبوعی که شاید کمی هم از سر موقعیت زیاد باشد، برد امروزین قاطع محسوب گشته و راهی که پیموده شده، برگشت ناپذیر. ولی اصل داستان جای دیگر است. می گویید همه آمده اند سراغ براندازی، بسیار عالی، خبر به نهایت خوش است، ولی کدام براندازی؟

براندازان جدی که سال هاست و باید گفت که از ابتدای روی کار آمدن نظام اسلامی، براندازی را تنها علاج این درد میشمرند و ظرف سالهای گذشته، هر چه توانسته اند در این راه انجام داده اند. ولی آنهایی که یکی دو سال است هشتگ پرانی می کنند و سر و صدای «براندازم» راه انداخته اند، چه؟ در این که جنب و جوششان در رواج شعار مؤثر بوده، شکی نیست و باید به حسابشان منظور نمود. اما بعدش چه؟

براندازی ورد نیست که خواندنش بتواند ما را از شر رژیم فعلی خلاص کند. اگر این طور بود که مسئله حل بود. براندازی نامیست که بر مجموعه ای نهاده می شود، محتوایی لازم دارد که بدون آن فقط صوت است، صدایی است که چندی فضا را مهیا کند و وقتی خاموش شد، اثری از آن باقی نمی ماند. آنچه به شعار براندازی معنا می دهد، وجود هدف روشن، استراتژی درست، شعار کارساز و در نهایت رهبری کارآمد است. اگر اینها نباشد، براندازی حرف هواست و به هیچ جا نمی رسد.

حال ببینیم که از بین خیل خواستاران و مبلغان براندازی، چه گروه یا چه کسی اینها را عرضه می کند. متأسفانه هیچکس و هیچ گروه، به استثنای ایران لیبرال که از نزدیک به بیست سال پیش طرح خویش را برای براندازی در میان نهاده است و روش و اسراتژی و شعار اصلی کار را دردسترس عموم قرار داده است.

مطلب را نوشتم که به اینجا برسم و پیام این «سخن روز» بسیار روشن و ساده است. اگر به این نتیجه رسیده اید که براندازی تنها چارۀ لایق این نام است، اگر جداً خواستار براندازی هستید و اگر حاضرید که در این راه قبول زحمت کنید و هزینه بدهید، دستورالعمل کار به صورت روشن و موجز تدوین شده و نه فقط در سایت ایران لیبرال که در هزار و یک جای دیگر که کتب ممنوعه را در دسترس فارسی زبانان قرار می دهند، در اختیار شماست. زحمت خواندن این کتابچه ای را که کمتر از صد صفحه است و خواندنش وقت چندانی نمی گیرد، به خود بدهید. اگر هم محتوایش را نپسندیدید، حداقل با یکی از راه های کار آشنا شده اید و دستتان آمده که اگر این را نمی خواهید باید دنبال چه باشید. این راه دیگر را یا از دیگران بطلبید و یا خود تدوینش کنید و در هر حالت اینرا بدانید که بدون راه حلی که به شما عرضه میکنم یا چیزی نظیر آن، به هیچ کجا نخواهید رسید. راه این است، دیگر خود دانید.

برای پیاده کردن رایگان کتاب براندازی ضد ولایت فقیه

https://iranliberal.com/pdf/8.pdf

برای تماس با نویسنده : rkamrane@yahoo.com

۲۰ ژوئن ۲۰۲۱، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰