Home سخن روز آرشیو سخن روز وطن پرستی مضاعف- رامین کامران

وطن پرستی مضاعف- رامین کامران

اصطلاح وطنپرست مضاعف (doppelpatriot) در زبان آلمانی هم که محل زایش آن است، کمابیش از یادها رفته ـ در زبان فارسی هم که از اصل و اساس نو است. این اصطلاح، در زمان جنگ های ناپلئونی به نظامیانی اطلاق شد که پس از شکست ارتش پروس در مقابل فرانسه، برای ادامۀ جنگ با قدرتی که کشور شان را زمین زده بود و آزاد کردن آلمان، راهی روسیه شدند و نبرد را در صفوف ارتش این کشور ادامه دادند. کارل فون کلاوسویتز، نظریه پرداز نامدار نظامی، از این زمره بود، او تا پایان کار، یعنی واترلو با ناپلئون جنگید.

نبود چنین اصطلاحی یا معادل آن در زبان فارسی بدین معنا نیست که ما کسانی سزاوار اطلاق آن را نداشته ایم. افسرانی که در کودتای نقاب شرکت کردند، بحق شایستۀ این صفت هستند.

آن ها به دلیل لو رفتن طرحشان از به انجام رساندن کودتایی که می خواستند با آن بر عمر نظام نوپای اسلامی نقطۀ پایان بنهند و بختیار را به قدرت بازگردانند، گرفتار دستگاه های امنیتی نظام اسلامی شدند. برخی به سرعت اعدام شدند و باقی زندانی. ولی در هنگام شروع جنگ ایران و عراق که وطن به خطر افتاد، همین زندانیان که نظامیان صاحب سابقه و تجربه بودند، متقاضی شرکت در جنگ شدند و حکومت هم که بخصوص از بابت خلبان محتاج و کمابیش دست خالی بود، تقاضایشان را پذیرفت و به آنها اجازۀ این کار را داد. شرکت کردند، رشادت ها کردند و بسیاری هم کشته شدند.

دلیل ذکر خیر آنها واکنش نسبت به تبلیغات دوگانه ایست که این چند ساله ایرانیان را نشانه گرفته است. از یک طرف و از منابع خارجی به آنها چنین تلقین می شود که راه رهاییشان از پیروزی نیرو های خارجی بر ایران می گذرد تا از نظر روحی برای چنین امری آماده شان کند که هم به خلع سلاح کشورشان دل بدهند و هم به نیروهایی که از نظر ایدئولوژیک به حکومت نزدیکند پشت کنند و از میدان نبرد بیرونشان کنند. از طرف دیگر البته تبلیغات حکومتی است که هدفش مترادف نمودن حیات نظام و ایران است و القای این فکر که اگر نظام برود، مملکت خواهد رفت و باید به همین دلیل از دستگاهی که بیش از چهل سال است، ایرانیان را در کشور خودشان منکوب کرده است، بی قید و شرط حمایت کرد.

مقصودم روشن است. آن هایی که چهل سال پیش در مقابل این حکومت قد برافراشتند و سپس در مقابله با دشمن خارجی نیز جانبازی کردند، حریف داخلی و خارجی را درست تشخیص دادند و در مقابل هر دو واکنش در خور نشان دادند. یادشان زنده! اگر خواستند شما را به یکی از دو راهی که گفتم، بکشانند، یادی از این شهیدان وطن بکنید، از آنان الهام بگیرید و همت بطلبید.

۲۰ اوت ۲۰۲۲، ۲۹ مرداد ۱۴۰۱

این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده است و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است

rkamrane@yahoo.com