Home آرشیو هپلی خدایگان* و متملقانش – هپلی
آرشیو هپلی - تازه ها - هپلی - آگوست 8, 2022

خدایگان* و متملقانش – هپلی

مشاوران رضا پهلوی در تملق و چرب زبانی وارد مرحله ی جدید و خطرناکی شده اند .

جدید از این جهت که این حد تملق  از زمان محمدرضا شاه به فراموشی سپرده شده بود و از یادها رفته بود. تازه  هنوز دست شاهزاده به دم خری بند نشده. پس چرا تملق و چزب زبانی  چنین ارتقا پیدا کرده؟ اگر این نقطه ی شروع است، کار می خواهد تا کجا پیش برود؟

 آیا خدای ناکرده چشم طمع به ثروت  خانواده پهلوی دوخته اند که چیزی عایدشان شود؟

    هرآنکه بی خبر از فن .. مالی شد- دچار زندگی سخت و نان خالی شد

اگر چنین باشد باید گفت متملقین بد جوری کور خوانده اند. گرچه مشهور است که  تملق خوراک احمق هاست ولی  زبانم لال این وصله ها به  شاهزاده  نمی چسبد و ایشان زیرک تر از این حرف هاست و بالعکس خودشان باید از مرزحماقت گذشته باشند چون این شهرت تاریخی را فراموش کرده اند که کسی از خانواده پهلوی نتوانسته چیزی بگیرد و مشهور است که خانواده پهلوی دست بده ندارند. از روزی که آمدند گرفتند تا روزی که رفتند. آخرین شاهد گله مند شعبان بی مخ جنت مکان بود که لابد اکنون در بهشت غلمان شده. البته باید انصاف داد اشرف پهلوی در این میان استثنا بود وخوان کرم بود و  دست بده هم داشت. از او می گذریم .

حالا چرا به  مرحله خطرناکی رسیده است؟

چون پس از این که  آقای امیر طاهری ژورنالیست جهانی و استاد تحلیل سیاسی در سخنانی فاخر فرمودند کاش اعلیحضرت زنده بودند تا چکمه هایش را می لیسدم. حالا آقای تقی زاده تحلیگر مسایل بین المللی یک مرحله بالاتر از چکمه صعود کرده و در مورد مالیدن اسافل اعضای شاه سابق سخنان گهرباری ایراد کرده که  ویدیوی آن هم موجود است و اسباب حیرت که این مشاوران و یاران شاهزاده چه عفت کلام و عزت نفسی دارند ؟

 جا دارد ما از این مشاوران محترم رضاپهلوی تشکر کنیم که از حالا نه تنها راه سلطنت را همواره می کنند بلکه رسم و رسوم پادشاهی را نیز از همین جا به ولیعهد می آموزند که فردا چگونه سلطنت کند.

اگر درتاریخ کشورمان کتاب هایی همچون سیاستنامه و قابوسنامه داریم که اصول کشورداری و غیره را به شاهان میاموخت . مشاوران شاهزاده در صدد بجا گذاشتن آثاری در چکمه لیسی و .. مالی هستند. زهی افتخارکه بجای درس آزادی و آزادگی ، حقارت و ذلت را تبلیغ می کنند.

خوب ممکن است برخی بگویند چون پادشاهان ادعا می کنند سایه خدا  بر زمین هستند گفتن این نوع تملق ها جایز است همانطور که بوسیدن دست و پای ملایان هم متداول است. خوب این هم حرفی است بخصوص که هر دو از یک خانواده هستند و یک جوری به عالم بالا وصلند و از حال مردم غافل . ولی به یاد  فردریش دوم پادشاه آلمان افتادم که درباریان به او گفته بودند پادشاه صورت خداوند روی زمین است و او نگاهی به خود در آینه  کرده بود و گفته بود  پس ما تصویر تف خدا روی زمین هستیم! خدا بیامرز انصاف داشت.

ابلهی را خدایگان خوانند
ریش خود میریند و میدانند.

سنائی .

دوشنبه – ۱۷ اَمرداد ۱۴۰۱

2022-08-08

*خدایگان . گماشته خدا بر خلق . (المعجم ). پادشاه بزرگ . (برهان قاطع)- فرهنگ دهخدا