Home ویژه ایران لیبرال آرشیو ویژه ایران لیبرال تاریخ شفاهی – مهشید امیرشاهی

تاریخ شفاهی – مهشید امیرشاهی

در این قسمت از فصل دوم تاریخ شفاهی مصاحبه مهشید امیرشاهی با پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد و بنیاد مطالعات ایران را می‌شنویم. امیرشاهی نویسنده، مترجم و همچنین روزنامه‌نگار است.