Home سخن روز آرشیو سخن روز آب تربت هم به حلقتان نخواهند ریخت- رامین کامران

آب تربت هم به حلقتان نخواهند ریخت- رامین کامران

چند سال است که داستان توجیه سیاستهای آمریکا، از طرف فارسی زبانانی که دعوی مبارزه با حکومت اسلامی دارند، به افتضاح کشیده است. اینها نه فقط میگویند آمریکا قرار است فاجعه ای را که خود ایرانیان در سال پنجاه و هفت رقم زدند، ترمیم کند، بل در این راه و از شدت نفرت نسبت به حکومت اسلامی، هر اتهامی، مطلقاً هر اتهامی را که این حکومت را هدف قرار دهد، با اصرار و تکرار، تأیید میکنند و اصلاً اعتنایی هم به حقیقت ندارند. نمیخواهند ببیند که چنین بی اعتنایی هیچ توجیهی ندارد و در نهایت گریبان مردم ایران را خواهد گرفت، همانطور که در پنجاه و هفت گرفت. با دروغ نمیتوان به راه سعادت رفت.

تحریم قرار است کاری را بکند که ظاهراً از لشکر برنمیاید. به اصل و منشأ تحریمها باز نمیگردم که اصلاً‌ پایه و اساس ندارد و هدفش تضعیف نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامی است نه خیر مردم ایران. یادش بخیر زمانی که همین مبلغان میگفتند اینها هوشمند است و قرار نیست به مردم کوچکترین لطمه ای بزند! کسی هم نمیگفت آدمهایی که هوش خودشان محل تردید است، چطور میتوانند تحریم هوشمند اختراع کنند؟ دیدیم که از اول هم هدف مردم بودند. الان که به مرحلۀ بعدی رسیده ایم، دور آن گفتار به سر آمده و دستور کار فعلی توجیه همین تحریمهای مردم گزاست ـ نردبان پله پله.

مورد کرونا نمونۀ جدیدیست از عرض اندام این نفرت کوری که در حقیقت خود ایرانیان را نشانه گرفته است. همه میدانند که تحریم دارویی که از تمامی ممنوعیت های حقوقی گذشته، کاریست غیر اخلاقی، از دورۀ اوباما برقرار بود و امر جدیدی نیست. از همان دوره، همین کوهن که الان وزیر خزانه داری است و آن موقع مسئول تحریمهای ایران بود، مدعی بود که ما تحریم دارویی برقرار نکرده ایم، اشکال از ایرانی هاست که بلد نیستند جنس وارد کنند! وقتی سیستم تحریمی طوری طراحی شده که جلوی هر تراکنش مالی را بگیرد، طبیعیست که دارو را هم شامل میشود، البته بدون قبول مسئولیت.

امروز نیز همان نوع حرفها به مردم تحویل داده میشود و بدتر اینکه تعداد فارسی زبانانی که تکرارشان میکنند، فزونی هم گرفته است ـ بیماری ظاهراً خیلی مسری تر از کروناست. با همان توجیهات نخ نما، همانطور که مدعیند داعش را جمهوری اسلامی اختراع کرده بود، طوری حرف میزنند که گویی کرونا هم از جمهوری اسلامی شروع شده؛ میگویند که هر چه دارو و اسباب هست به عراق و سوریه و… فرستاده میشود، همانطور که قرار است همۀ پولها روانۀ این کشور ها بشود…

ولی در این میان حقیقت چیست؟ حقیقت ساده و دردناک این است که مردم ایران دارند هر روز میمیرند و کادر فداکار پزشکی مملکت که با تمام توان میکوشد تا مردم را نجات بدهد، تا به حال خودش چندین قربانی در این راه داده است. بستن راه دارو و تجهیزات پزشکی به ایران که هیچ توجیهی برنمیداشت و برنمیدارد، امروز، بیش از هر روز، مصداق جنایت است و کسانی که این جنایت را در حق مردم ایران توجیه میکنند و شریک آن هستند، مصرند که آمریکا غمخوار ملت ایران است و قرار است بیاید این مردم را نجات بدهد.

باید به مردم مصیبت زدۀ ایران صریحاً یادآوری کرد که آمریکا، اگر در بستر نزع هم باشید، حاضر نخواهد بود حتی آب تربت به حلقتان بریزد، نه به خودش امید ببندید و نه به مستخدمان ایران فروشش.

۲۲ مارس ۲۰۲۰، ۳ فروردین ۱۳۹۹

این مقاله برای سایت نوشته شده و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است

www.iranliberal.com