بازدارندگی یا پیروزی؟- رامین کامران

حسن بهگرآوریل 20, 20246 min read
بازدارندگی یا پیروزی؟- رامین کامران

گاهی اوقات رواج برخی کلمات، یا مفاهیم و احیاناً الگو های فکری از مقولهٔ مد است و نظر به آن ها می تواند به کار…

چوب خط تان پر شده- حسن بهگر

حسن بهگرآوریل 18, 20245 min read
چوب خط تان پر شده- حسن بهگر

حکومت های استبدادی به واسطه ی سرکوب مخالفان عمر دراز دارند به ویژه اگر زمینه ی دینی داشته باشند ولی این بدان معنا نیست که ابدی…

ما نیروهای جنگ‌افروز و مخرب را در منطقه خاورمیانه محکوم میکنیم

حسن بهگرآوریل 17, 20242 min read
ما نیروهای جنگ‌افروز و مخرب را در منطقه خاورمیانه محکوم میکنیم

حمله به اسراییل توسط جمهوری اسلامی بوسیله صدها پهپاد و موشک اقدامی است که می تواند صفحه‌ی شوم جدیدی را در تاریخ کشورمان رقم بزند.…

شکست جدید- رامین کامران

حسن بهگرآوریل 17, 20243 min read
شکست جدید- رامین کامران

من از ابتدای درگیری بین اسرائیل و حماس، دو مطلب نوشته ام، هر دو معطوف به شکافتن ابعاد شکست های قابل توجه اسرائیل. این سومی است و…

سفره مردم را مدیریت کردیم

حسن بهگرآوریل 12, 20241 min read
سفره مردم را مدیریت کردیم

مخبر، معاون اول رئیس جمهور: سفره مردم را مدیریت کردیم .. دولت سعی کرد سبد غذایی مورد نیاز مردم را درحد قابل قبولی تامین کند.»گویی…

ملی کردن اوقاف چرا و به چه ترتیب؟- رامین کامران

حسن بهگرآوریل 12, 20247 min read
ملی کردن اوقاف چرا و به چه ترتیب؟- رامین کامران

مسئلۀ اوقاف هیچگاه موضوع روز و مورد توجه عموم، حتی عموم فعالان سیاسی نبوده است و به رغم اهمیتش، در کانون بحث و طرح اندازی سیاسی…