Home آرشیو هپلی مژده!جایزه زیتون طلایی این هفته به آقای عبدالستار دوشوکی تعلق گرفت !- هپلی
آرشیو هپلی - تازه ها - هپلی - آوریل 16, 2021

مژده!جایزه زیتون طلایی این هفته به آقای عبدالستار دوشوکی تعلق گرفت !- هپلی

آقای عبدالستار دوشوکی از مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن را بسیاری می شناسند و با مقالات ایشان آشنا هستند. ایشان چندی پیش کناره گیری خود را از پس از ۴۲ سال فعالیت سیاسی اعلام داشتند که موجب تأسف شد اما بتازگی با نوشتن مقاله ای با نام «چرا جمهوری اسلامی امسال سال ۱۴۰۰ سقوط می کند»موجب انبساط خاطر هموطنان را فراهم آوردند و معلوم شد ایشان پس از کناره گیری از سیاست بیکار ننشسته اند و به مطالعه ی علمی اجرام سماوی و ستاره شناسی روی آورده اند که انصافاً بهتر از کار سیاسی بدفرجام و بی عاقبت است. در مقدمه ی این مقاله آمده است که :

«ایرانیان از کهن ترین مردمانی بودند که از  خوشه های دانایی علم نجوم پربار بودند و به آسمان نگریستند و بازتابی از باورها و داستان های جاری و “محتمل” در اطرافشان را بر اجرام آسمانی بخصوص ماه و خورشید منعکس می کردند». بعد هم بر ای رفع شبهه اضافه کرده اند که «طالع بینی با غیب گویی تفاوت فراوان دارد»!

ایشان پس از یک مکاشفه سماوی و مطالعه تقویم های مختلف و غور و تفحص در کتب قدیمی، سقوط جمهوری اسلامی را برای امسال پیش بینی کرده اند :

«از آنجایی که سرآغاز هر دو سالنامه یعنی ١۴۴٢ قمری و ١۴٠٠ خورشیدی و ناهمسانی ۴٢  ساله؛ هر سه عامل در ظهور اسلام و رژیم کنونی ریشه دارند و جمهوری اسلامی نیز تحت نام اسلام و با اتکا به آن توانسته است به مدت معنادار ۴٢ سال به حیات نادلپذیر و مضّر خود ادامه دهد؛ اینک در این “سال ناراستگی ماه و خورشید” آژیر هشدار برای آغاز پایان جمهوری اسلامی به صدا در آمده است و “پایان نزدیک است”.»

ما از خواندن این جمله ی آخر بسیار بر خود لرزیدیم و چناین این سخن در ذهنمان نفوذ کرد که راه می رویم و به همه می گوییم «پایان نزدیک است». متأسفانه همه درک عمق سخنانمان را نمی کنند و بعضاً پشت سرمان می گویند که طرف زده به سرش. ولی این ها در عزم و اعتقاد ما سستی پدید نیاورده است.

هرچند آقای دوشوکی روشن نکرده اند که نتیجه گیری هایشان حاصل طالع بینی است یا غیب گویی، ما هر کدام باشد از فرط نومیدی قبول داریم و مهم تر از آن، به نشانه ی امتنان و قدردانی، جایزه ی زیتون طلایی را با طیب خاطر تمام تقدیم ایشان می کنیم که بالاخره اپوزیسیون را با استفاده از سنت استفاده از رمل و اصطرلاب، از بن بست درآوردند.

به قول معروف نه چک زدیم نه چونه عروس اومد به خونه . بعد از این بحث های دراز و بی ثمر اپوزیسیون و تحلیل های دو ریالی و مقاله های صد تا یک غاز و ویدئوهایی که هر کدامش دو برابر فیلم بر باد رفته طول می کشد و بعد هم هی از آمریکا و عربستان و اسراییل پول گرفتن، یکی آمد و بی خرج و مخارج و در اسرع اوقات معضل را حل کرد و به طریق ریاضی به همه ثابت نمود که حکومت امسال رفتنی است.

جمعه، 27 فروردین 1400

2021/04/16