Home سخن روز آرشیو سخن روز احیای برجام؟- رامین کامران

احیای برجام؟- رامین کامران

از موقعی که صحبت از قراداد استراتژیک ایران و چین به میان آمده است، دمکراتهای آمریکا که تا قبل از این مسئله به صراحت میگفتند که به برجام باز نخواهند گشت، مختصر تکانی خورده اند و مدعی شده اند که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهور به برجام باز خواهند گشت. یعنی اینکه شاد و امیدوار باشید که کلاهی را که بر سرتان گذاشته بودیم، بعد از رفتن ترامپ دوباره بر سرتان خواهیم گذاشت.

این در باغ سبزی است که دارند به ایرانیان نشان میدهند و معلوم است که چه اندازه برای عقل و شعور این ملت اعتبار قائلند که چنین وعده هایی به او میدهند. البته مخاطب و تکیه گاه اصلیشان همین اصلاح طلبانی هستند که دستشان با دول غربی یکیست و بعد از افتضاحی که با برجام بالا آوردند، هدفشان تداوم این قرارداد است و امیدشان بازگشت آمریکا.

بعد از اینکه ترامپ از لج اوباما، به صورت یکطرفه از قراردادی که او بسته بود بیرون آمد و امتیاز بسیار بزرگی را که دول غربی از جمهوری اسلامی گرفته بودند، عملاً بی اعتبار کرد، تنها گزینۀ معقول برای دولت فعلی این بود که بلافاصله از برجام که به این ترتیب بی اعتبار شده بود، خارج شود و همزمان آمادگی خود را برای مذاکره به قصد عقد قرارداد جدید اعلام کند تا با استفاده از فرصت، ضرر سنگینی را که ملت ایران وارد آورده بود، جبران نماید.

به جای این کار، تمامی کوشش به کار گرفته شد تا برجامی که جز خسارت نبود، زنده نگاه داشته شود و وعده های پوچ اروپا هم که به هیچوجه مایل نیست از سیاست آمریکا دوری بجوید، بهانه ای شد برای تطویل حکایت. نه از فرصت طلایی استفاده شد و نه جلوی خسارت گرفته شد. طرف غربی، خوب مخاطب خود را شناخته و جسته بود و میدانست که هر سیاستی در پیش بگیرد، از سوی ایران واکنش در خوری نخواهد دید.

امروز نوبت تجدید کلاهبرداری شده و طبعاً همان اصلاح طلبانی که بار اول ایران را به این دام انداختند، دوباره زمزمۀ محاسن زنده شدن برجام را سر میدهند تا باز ذهن مردم را برای تجدید شیرینکاری چند سال پیش خود آماده سازند. باید به همه یادآوری کرد که حاصل برجام جز خسارت و خفت نبوده و به روشنی به همه فهماند که تجدید آن جز ضرر نخواهد داشت و مهمتر از همه به طرف آمریکایی هم درست حالی کرد که قراداد بین المللی خانۀ خاله نیست که هر وقت خواست بیاید و هر وقت خواست برود و این وسط هم هر کاری خواست بکند. داستان برجام تمام شده است و تغییر جهت استراتژیکی را که در حقیقت با سیاست احمقانۀ خودشان به ایران تحمیل کرده اند، نمیتوانند با این سخنان پوچ، متوقف سازند.

۵ اوت ۲۰۲۰، ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است