Home آرشیو خبرها آگهی دهمین گردهمآیی سراسری جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائيک ایران 9 و 10 مه 2020 – 20 و 21 اردیبهشت 1399
آرشیو خبرها - خبرها - آوریل 28, 2020

آگهی دهمین گردهمآیی سراسری جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائيک ایران 9 و 10 مه 2020 – 20 و 21 اردیبهشت 1399

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائيک ایران، بنا بر سنت دموکراتیکِ همیشگیِ‌ خود ، امسال نیز در روزهای شنبه نهم و یکشنبه دهم مه 2020، برابر با بیستم و بیست و یکم اردیبهشت 1399، دهمین گردهمایی سراسری سالانه‌ی خود را برگزار خواهد کرد.

در این نشست، با توجه به رویدادهای درون ما در فاصله‌ی بین دو گردهمائی‌ سراسری نهم و دهم از یک‌سو و رشد بی‌سابقه‌ی بحران عمومیِ کلیتِ رژیمِ جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر، ضرورت هم‌راهی و هم‌فکری فعال در شناخت و تدقيق راه‌کارهای مناسب برای پشتيبانیِ فعال از خواست‌ها‌ی آزادی‌خواهانه و دموکراتيک مردم و جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی در ایران، اهمیت و فوریتی دو چندان پیدا می‌کند.

 در این گردهمآیی نیز، مانند نشست‌های گذشته، اصولی چون آزادی، استقلال، جمهوری، دموکراسی، لاییسیته، برابری حقوق شهروندی، عدم تمرکز، مخالفت با مداخله‌ی قدرت‌های خارجی در تعیین سرنوشت کشور و پای‌بندی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، چراغ راهنمای ما را تشکیل خواهند داد.

امسال، با توجه به وضعیّت فوق العاده‌ی ناشی از اِپیدِمیِ کوید-19، گردهمآیی سراسری ما به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

28 آوریل 2020   – 9 اردیبهشت 1399