Home آرشیو حسن بهگر هشدار- حسن بهگر

هشدار- حسن بهگر

پس از کشتن دستکم 500 نفر و مجروح کردن هزاران نفر که برخی ازآنان به ضرب گلوله ساچمه ای نابینا شدند و دستگیری 30هزارنفر که به علت نداشتن جا در زندان  به اصطلاح  مشمول عفو  ولایت شدند . حال که اوضاع با این ضرب و شتم و کشتار ساکت شده آقایان خیال برشان برداشته و منکر کشته شدن مهساامینی و حتا منکر اعتراض مردمی شده اند و همه را توطئه خارجی و امنیتی می دانند.

کار بدانجا کشیده شده که خامنه ای بی حجابی را حرام شرعی و سیاسی نامیده است. یعنی فراموش کرده که برای حجاب منع شرعی نیست و حتا در اول انقلاب خمینی نیز موقتاً مجبور به عقب نشینی شد و گفته شد که حجاب اجباری نیست. حالا نه تنها همه آن وعده ها را از یاد برده و با بی شرمی، پس از قیام مردم علیه حجاب به فکر تصویب قانونی برای حجاب افتاده. گناه از مردم نیست، اینکه آزادی طبیعی شخصی را در این قرن گناه می دانید از کوته فکری شماست.

مشخص است حکومت تحت سلطه ملایان فسیل شده است و لجاجت  پدرانشان که با همین خرافات و کارهای احمقانه شاه سلطان حسین را به هلاکت رساندند و کشور را به فلاکت کشیدند درس نگرفته اند و تغییرات و ارزش های این دنیای متمدن را نپذیرفته اند.

نتیجه این کار در شرایطی که ایران به طور همه جانبه مورد تهدید خارجی است ج ا برخلاف ادعای خود نه تنها یکپارچه نیست بلکه ضمن فاسد بودن تا بن دندان ؛ بشدت متشتت است بطوری که بخشی از بدنه حکومت علیه اوست. بخش بزرگی از خائنان در داخل حکومت لانه کرده اند و هر روز از افشای جاسوسی و کلاهبرداری آنها خبر میاید.

اینکه تئوریسین اصلاح طلبان و مامور امنیتی سابقشان حجاریان می گوید حتا در صورت جنگ و تجزیه ی ایران هم درکنار ج ا نخواهد ایستاد نشانگر طرز تفکر بسیاری از اصلاح طلبان و بیانگر تنهایی و انزوای حکومت است. خیانت های حسن روحانی رئیس جمهور سابق بهترین شاهد فاسد بودن و عدم کارآیی و تشتت این  نظام است . او چوب حراج به هستی مملکت زد و همه چیز را برای آمریکا قربانی کرد.

همه ی این وقایع  نشان می دهد که ج ا فقط به ضرب و زور و کشتار بر سرپاست و مدت هاست مشروعیت خود را از دست داده و این دوامی نخواهد داشت . در چنین شرایطی  احتمال  اینکه مردم زیر ستم  و بجان آمده متحداً علیه ظلم تصمیمات غیرمنتظره ای بگیرند و برای رهایی به هر وسیله ای متوسل شوند دور از ذهن نیست. شورش های گوناگون ملت ایران علیه ظلم های آشکار ج ا در طی نزدیک به نیم قرن، حاکی از تسلیم نشدنش به قوانین ظالمانه ی دینی است ولی اکنون کارد به استخوان رسیده استو

بدین ترتیب خامنه ای  تمام راه ها را بسته و بجز سرنگونی و براندازی چاره دیگری باقی نگذاشته است . ما این را خیلی پیشتر گفته ایم و امروز خود خامنه ای می گوید که بالاتر از قران و  قانون و بالاتر از شریعت ایستاده است و خود به دست خود آینده ای خونین و وحشت آوری را برای سردمداران خودش و ایران رقم می زند و فکر می کند نیروهای مسلح و سازمان های امنیتی اش همواره با او هستند. غافل از آنکه حاکمانی قدرتمندتر ، داناتر و مجهزتر در تاریخ همین راه را رفته و با خفت سرنگون شده اند. اینکه بخش خاکستری این بار به میدان نیامد نباید شما را بفریبد شما راه چاره ای باقی نگذاشته اید و این بار وارد عمل خواهد شد و​آنچه سران ج ا  کشته اند بزودی درو خواهند کرد که خود کرده را تدبیر نیست. غرور زخم خورده ی ایرانیان بار دیگر سر بلند کرده است و بزودی با انسجامی بیشتر و گسترده تر با رهبری به میدان خواهد آمد و درسی تاریخی به ملایان خواهد داد.

می دانم که گوشتان برای شنیدن نصیحت باز نیست و هر که هر چه بگوید بی حاصل و حرف یاوه خواهید پنداشت. اینها را که می گویم برای مردم ومصلحت ایران است. مردمی که از همه جا سر خورده شده اند و با این قیل و قال رسانه های دو ریالی، تصور می کنند که فقط همین هایی که توی تلویزیون می بینند قرار است کاری بکنند و چون نمی توانند، پس به هیچ کس امیدی نیست. برای این که بدانند آزادیخواهان ملی گرا همیشه در این مملکت بوده اند و هنوز هم هستند و دقیقه ای از احوال آنان غافل نیستند. درست است که به حکومت نصیحت می کنند که دست از بلاهت بردارد، ولی از سوی دیگر می کوشند تا همین حکومت فاسد و نابکار را سرنگون کنند تا ایرانیان به آن زندگی که سزاوارش هستند، برسند. این یک روی کاغذ است، روی دیگرش براندازی است که بالاخره به نتیجه خواهد رسید و ما را از این ظلمات حکومت اسلامی بیرون خواهد آورد.

جمعه – ۲۵ فروردین ۱۴۰۲

Friday – 2023 14 April