Home آرشیو حسن بهگر تروریسم راه را برای استبداد می گشاید- حسن بهگر

تروریسم راه را برای استبداد می گشاید- حسن بهگر

پس از رسیدن خمینی به قدرت آغاز جدیدی از تروریسم اسلامی در ایران  پا گرفت که دامنه اش به گروه های اسلامی در کشور های دیگر هم سرایت کرد. آنها هم به فکر قدرت گیری افتادند و هنوز که هنوز است از گور خمینی آتش ترور شعله می کشد. فتوای قتل سلمان رشدی میراث شوم خمینی است و  لکۀ ننگین تاریخی است بر دامان این نظام و زخمی کردن سلمان رشدی در آمریکا آخرین نتیجۀ آن است که هیچ معلوم نیست به همین جا ختم گردد.

ایرانیان خود از ترور رژیم حاکم  آسیب فراوان خورده اند، چه در داخل و چه در خارج . کشتار 67  از اسیران زندانی و قتل های زنجیره ای از آن جمله است. رژیم  برای اسلامی کردن جامعه خود نیازمند استیلای هراس و وحشت بود. شکنجه و زندان و ترور یعنی ظلم به شهروندان به جرم  دگر اندیشی و  با هدف جا انداختن قوانین ارتجاعی.

در روزهای اخیر صحبت از ترور جان بولتون و مسیح علی نژاد بود که هیچکدام از جانب داخل و خارج ایران جدی گرفته نشد و به نظر می آمد که بیشتر شوخی دستگاه های اطلاعاتی آمریکاست.

اما حمله به سلمان رشدی و پاره کردن گلو و کبد این نویسنده که گفته می شود احتمالاً از یک چشم نیز نابینا شده شوک آور است . این دردآور نیست کسی به جرم ابراز عقیده اش در آن سوی دنیا از یک مرجع دینی فتوا بگیرد که مرتد است و باید کشته شود؟

 ضارب ایرانی نیست و نمی دانیم دقیقاً ماجرا از چه قرار است ولی طرفه اینجاست که کیهان شریعتمداری هنوز برای فردی که با چاقو سلمان رشدی را به شدت مجروح کرده و جانش را به مخاطره انداخته، مطلب ستایش آمیزی نوشته  است . این می رساند که نظام همچنان آشکارا به ترور و خشونت باور دارد و در این مدت هیچ درسی از روزگار نیاموخته است . این نظام ابرو و حیثیت ایرانیان را در دنیا خدشه دار کرده است کشوری که این طور بی محابا ترور می کند یا از ترور حمایت می کند اگر افرادش ترور شدند نمی تواند معترض باشد.

هنوز جمهوری اسلامی با گروه های مذهبی و عقیدتی تهاجمی برخورد می کند؛  هنوز از آزادی احزاب و گروه ها خبری نیست .هنوز با نیمی از جمعیت ایران در مورد  حجاب اجباری در جنگ و جدال است و اصلاً فکر نمی کند که ادامۀ حکومت بدین ترتیب ممکن نیست .

لازم به توضیح نیست که  چنین درهم ریختن نظم جامعه و ادامۀ این سیاست جامعۀ ما را از حال عادی خارج می کند و مردم آرزومند حکومتی اقتدارگرا می شوند که به این بی نظمی ها و هرج و مرج  ها خاتمه دهد. چنین سیاستی مغایر با اهداف ملتی است که بیش از 100 سال است برای دموکراسی و آزادی مبارزه می کند وکار را برای گروه های پیرو دموکراسی و آزادی مشکل می کند.

ایران باید به جامعه جهانی و منطبق با قوانین جهانی  حقوق بشر و  احترام به حقوق فردی بازگردد.

شنبه – ۲۲ اَمرداد ۱۴۰۱

2022-08-13

hassanbehgar@gmail.com