Home سخن روز آرشیو سخن روز

آرشیو سخن روز

 • قرینه های کاذب- رامین کامران

  یک رشته قرینه های کاذب هست که نه تنها در مباحث عامیانه رد و بدل میشود، بل مقدار قابل توجهی از مقالات روزنامه ای و حتی نوشته های تحقیقی را هم سامان میدهد. این سخنان، از بس که دست به دست شده، بدیهی نما شده و متأسفانه عنایت نگاه نقادی را به خود جلب…

  Read More »
 • دیسنی لند سیاسی- رامین کامران

  سر و صدایی که این چند روزه بر سر سالگرد تولد محمدرضا شاه به راه انداخته اند، این انتظار را برمی انگیزد که تا چند وقت دیگر شاهد برگزاری جشنهای دوهزار و ششصد سالۀ شاهنشاهی ایران در لوس آنجلس باشیم. به هر صورت سلطنت طلبان که گویی در عالمی موازی به سر میبرند،…

  Read More »
 • از روحانیت به مؤمنان-رامین کامران

  طی گفتگویی که چند هفتۀ پیش در تلویزیون دیدگاه با آقایان علیجانی و صدیق یزدچی بر پا بود، صحبت از این به میان آمد که «خصوصی شدن» دین در کشوری که به صورت لائیک اداره میشود، چه معنایی میتواند داشته باشد ـ گویا دوستان مؤمن در این باب نگرانی هایی دارند. طبعاً…

  Read More »
 • نواندیشان نامحبوب-رامین کامران

  انتشار اعلامیۀ اول نوآندیشان دینی راجع به جدایی دین و دولت، به دو سه ماه پیش بازمیگردد و اعلامیه ای هم که در مخالفت با مجازات توهین کنندگان به مقدسات دادند، کمی بعد منتشر شد. همه میدانند که جبهۀ جمهوری دوم این اتفاق را بسیار در خور توجه شمرد و چند برنامۀ…

  Read More »
 • گناه دزدی و ثواب صدقه-رامین کامران

  اخیراً مطالب بسیاری در بارۀ کمکهای مالی که برخی از منادیان ایرانی حقوق بشر، از ایالات متحده دریافت میکنند، روی شبکه های اجتماعی و کلاً اینترنت پخش شده است ـ با عدد و رقم. میزان این کمکها چشمگیر است و گاه باعث میشود که خواننده از خود بپرسد که این افراد…

  Read More »
 • که مشروعیت مردمی دارد؟- رامین کامران

  در آخرین برنامۀ به سوی جمهوری دوم، دکتر کورش عرفانی سؤالی را مطرح کرد که گذشته از ارتباط روشن با موضوعات روز و بخصوص بحث این «شورای گذار»، اهمیتی اساسی دارد: امروز کدام گروه سیاسی از مشروعیت مردمی برخوردار است؟ من هم مانند دیگر شرکت کنندگان برنامه پاسخم را عرضه کردم،…

  Read More »
 • دو خدمت شورای گذار-رامین کامران

  شورای مدیریت گذار درخشید ـ البته نه چندان خوش ـ و زود خاکستر شد، ولی در این عمر کوتاه، دو خدمت به همه کرد. اول اینکه قطبی درست کرد تا همۀ نابکاران و خدمتگزاران بیگانه را گرد هم بیاورد و اقلاً تکلیف دیگران را با اینها روشن کند. همه میدانیم…

  Read More »
 • چرا بر سر لائیسیته دعواست؟ رامین کامران

  یکی از سؤتفاهمهایی که در مورد لائیسیته وجود دارد، از اشتباه بر سر این نکته نشأت میگیرد که لائیسیته با چه و با که طرف است. متأسفانه، توضیح دادن اینکه لائیسیته چیست و چگونه است، این نکته را به اندازۀ کافی روشن نمیکند. در این میان، کسانی هم بر سؤتفاهم…

  Read More »
 • کدام ارزشهای اسلامی؟- رامین کامران

  دلبستگان به اسلام از اینکه دینشان به دلیل وجود حکومت اسلامی، مورد انتقاد و تعرض قرار بگیرد، خرسند نیستند. طبعاً مایلند که اصرار خویش را بر ماندن اسلام در صحنۀ سیاست به ترتیبی توجیه نمایند ـ حتی اگر حاضر باشند سخن از جدایی هم بگویند. آخرین خط دفاع از حضور…

  Read More »
 • ناسازگاری با قدرت- رامین کامران

  این سخن کم به گوش نمیخورد که قدرت اصولاً چیز پلیدی است و باید از صحنۀ مناسبات انسانی حذف گردد. در کمال تعجب باید گفت که حتی برخی چنین امری را هدف درازمدت سیاسی خود قرار داده اند. به نظر من، آن خیال نادرست است و بی پایه و اتخاذ سیاستی که…

  Read More »