Home سخن روز

سخن روز

 • ایاب و ذهاب -رامین کامران

  در اپوزیسیون، دو گروه هستند که درست در جهت عکس هم حرکت میکنند. یکی سلطنت طلبانی که از رضاپهلوی فاصله میگیرند یا به او پشت میکنند و دیگر جمهوریخواهانی که به وی میپیوندند! منظره را که نگاه میکنید، یاد عکسهایی میافتید که در شب جمعه از خیابان پهلوی میگرفتند: سیل…

  Read More »
 • آکواریوم- رامین کامران

  چندی پیش در یکی از این تلویزیونهای فارسی زبانی که به ضرب پول دول خارجی میگردد و البته هیچگونه مشکل مالی هم ندارد، شاهد مناظره ای بودم که جالب بود. نه به این دلیل که سخنان جالبی در آن رد و بدل شد، خیر! همان حرفهای آبکی راجع به فواید شاهزاده…

  Read More »
 • هراس از فروپاشی- رامین کامران

  هراس از فروپاشی، دغدغۀ بزرگ مبارزان است و مانع عزم کردن جزم برای براندازی. مردم را در رفتن به این راه مردد میسازد یا به کلی از این کار بازشان میدارد. در شرایطی که چندین کشور و در رأس آنها آمریکا، کمین کرده اند تا ایران را از هم فروبپاشند و…

  Read More »
 • نبرد نمادها-رامین کامران

  نظام، از آبان تا اسفند، دلمشغول گردهمایی ایرانیان بر مزار کورش بود و در جستجوی چاره. بعد از این مدت، فکری کرد که نه بکر است و نه کارساز: دفن دو شهید گمنام در محوطهُ پاسارگاد. روش همانی است که از ابتدای انقلاب به کار گرفته شده تا سلطهُ نمادین…

  Read More »
 • مسجد عوضی- رامین کامران

  این مقاله به کلی از خط نوشته های معمول من خارج است، ولی داستان ندانم کاری مسجد سازان چنان اسباب رسوایی و در عین حال، ایراد «سکولاریسم» که آخوند ها به مسجد نوساز گرفته اند، چنان اسباب خنده بود که نتوانستم از نگارشش خودداری کنم. مثال دیگری از اینکه آخوندها…

  Read More »
 • فرق این دو در چیست؟ رامین کامران

  یکی از مباحثی که سالهاست در اپوزیسیون جریان دارد، حکایت تمایز بین سلطنت طلبان و مشروطه خواهان است. اصرار به مشروطه خواه خوانده شدن، از سوی افرادی که طی دهۀ اول انقلاب، نامی جز سلطنت طلب نداشتند و تمایلی هم به تعویض نام نداشتند، از ابتدا کوششی بود برای نو…

  Read More »
 • ضدامپریالیست کیست؟- رامین کامران

  این روزها مساعی بسیاری در جهت تحمیل گفتار تبلیغاتی ایالات متحده، به اپوزیسیون ایران انجام میگیرد. گروهی بدنام و بی نام و همگی بی آزرم و هتاک که با تمام توان خویش میکوشند تا کسانی را که تن به زورگویی تبلیغاتی اربابشان نمیدهند، با چند انگ کهنه که یادگار دورغپردازی های جنگ سرد…

  Read More »
 • از ایران صحبت میکنید یا از آمریکا؟- رامین کامران

  مدتیست که شاهد پدیدۀ عجیبی در اپوزیسیون هستیم: فضای رسانه ای ـ طوری که گویی در یک میدان مغناطیسی قوی قرار گرفته است ـ تحت تأثیر قطب بندی دوحزبی سیاسی آمریکا، قرار گرفته است. عده ای را میاورند که راجع به ایران  صحبت کنند، ولی گوش که میدهید، میبینید دارند بر اساس صفبندی های…

  Read More »
 • داستان حقوق اقوام-رامین کامران

  اخیراً خانم شیرین عبادی در کنفرانسی که توسط اتحادیۀ اروپا برگزار شده بود، شرکت کرد و در کنار برخی از نمایندگان گروه های تجزیه طلب، از ستمی که بر اقوام ایرانی میرود، سخن گفت. آن حضور و این سخنان، واکنشهای بسیاری برانگیخت که تقریباً یکسره منفی بود و بسا اوقات بسیار تند.…

  Read More »
 • حقیقت جایگزین ندارد- رامین کامران

  از اعتراضات آبان ماه به این سو، فشار تبلیغاتی آمریکا و متحدانش بر جمهوری اسلامی و نیز اپوزیسیون سالم ایرانی که امربرشان نیست، شدت گرفته است. این فشار حکایت از توهم یکسره کردن کار به ضرب هوچیگری و تقویت اغتشاش ذهنی و عملی دارد. برای اینکه کار دولتهای خارجی مخالف…

  Read More »