Home سخن روز

سخن روز

 • نواندیشان نامحبوب-رامین کامران

  انتشار اعلامیۀ اول نوآندیشان دینی راجع به جدایی دین و دولت، به دو سه ماه پیش بازمیگردد و اعلامیه ای هم که در مخالفت با مجازات توهین کنندگان به مقدسات دادند، کمی بعد منتشر شد. همه میدانند که جبهۀ جمهوری دوم این اتفاق را بسیار در خور توجه شمرد و چند برنامۀ…

  Read More »
 • گناه دزدی و ثواب صدقه-رامین کامران

  اخیراً مطالب بسیاری در بارۀ کمکهای مالی که برخی از منادیان ایرانی حقوق بشر، از ایالات متحده دریافت میکنند، روی شبکه های اجتماعی و کلاً اینترنت پخش شده است ـ با عدد و رقم. میزان این کمکها چشمگیر است و گاه باعث میشود که خواننده از خود بپرسد که این افراد…

  Read More »
 • که مشروعیت مردمی دارد؟- رامین کامران

  در آخرین برنامۀ به سوی جمهوری دوم، دکتر کورش عرفانی سؤالی را مطرح کرد که گذشته از ارتباط روشن با موضوعات روز و بخصوص بحث این «شورای گذار»، اهمیتی اساسی دارد: امروز کدام گروه سیاسی از مشروعیت مردمی برخوردار است؟ من هم مانند دیگر شرکت کنندگان برنامه پاسخم را عرضه کردم،…

  Read More »
 • دو خدمت شورای گذار-رامین کامران

  شورای مدیریت گذار درخشید ـ البته نه چندان خوش ـ و زود خاکستر شد، ولی در این عمر کوتاه، دو خدمت به همه کرد. اول اینکه قطبی درست کرد تا همۀ نابکاران و خدمتگزاران بیگانه را گرد هم بیاورد و اقلاً تکلیف دیگران را با اینها روشن کند. همه میدانیم…

  Read More »
 • چرا بر سر لائیسیته دعواست؟ رامین کامران

  یکی از سؤتفاهمهایی که در مورد لائیسیته وجود دارد، از اشتباه بر سر این نکته نشأت میگیرد که لائیسیته با چه و با که طرف است. متأسفانه، توضیح دادن اینکه لائیسیته چیست و چگونه است، این نکته را به اندازۀ کافی روشن نمیکند. در این میان، کسانی هم بر سؤتفاهم…

  Read More »
 • کدام ارزشهای اسلامی؟- رامین کامران

  دلبستگان به اسلام از اینکه دینشان به دلیل وجود حکومت اسلامی، مورد انتقاد و تعرض قرار بگیرد، خرسند نیستند. طبعاً مایلند که اصرار خویش را بر ماندن اسلام در صحنۀ سیاست به ترتیبی توجیه نمایند ـ حتی اگر حاضر باشند سخن از جدایی هم بگویند. آخرین خط دفاع از حضور…

  Read More »
 • ناسازگاری با قدرت- رامین کامران

  این سخن کم به گوش نمیخورد که قدرت اصولاً چیز پلیدی است و باید از صحنۀ مناسبات انسانی حذف گردد. در کمال تعجب باید گفت که حتی برخی چنین امری را هدف درازمدت سیاسی خود قرار داده اند. به نظر من، آن خیال نادرست است و بی پایه و اتخاذ سیاستی که…

  Read More »
 • اولش معلوم است و آخرش نه- رامین کامران

  گروه های چهاده تایی دارند یکی بعد از دیگر به اولی اضافه میشوند و لابد آنهایی که تصور میکنند عدد چهارده خوش یمن است، به دلشان صابون زده اند که اینطوری کار ایران درست خواهد شد و موقعی که تعداد این گروه ها نیز به چهارده تا رسید، طلسم شکسته میشود و فرشته ای که دیو از…

  Read More »
 • کدام دولت پنهان؟ رامین کامران

  یکی از اصطلاحاتی که این اواخر باب شده، «دولت پنهان» است، برخی هم میگویند «دولت سایه» یا چیزهایی در همین حدود. ظاهراً این عبارت از اصطلاح آمریکایی (Deep State) گرته برداری شده که اشاره دارد به قدرتهای غیر منتخبی که قرار است با همراهی برخی از سیاستمداران و مدیران، در تعیین سیاست…

  Read More »
 • باز سیاهتان نکنند!-رامین کامران

  اینطور بویش میاید که اصلاح طلبان، مقصود باند رفسنجانی است که تحول پیدا کرده و اسم عوض کرده، ولی همیشه نقش پاسدار خوبه را بازی میکند، دارند ظریف را آماده میکنند که در انتخابات آیندۀ ریاست جمهور اسلامی، به ملت بخت برگشتۀ ایران، بفروشند. مسئله ابداً جای تعجب ندارد. اول از همه…

  Read More »