Home خبرها

خبرها

 • در سوگ دکتر علی گوشه

  دکتر علی گوشه صفحه درخشانی از کتاب پرافتخار نهضت ملی ایران و كادر پزشكی مدافع حقوق بشر در خارج از کشور بود. علی گوشه از ابتدای دوران دانشجوِیی مبارزات خود را با تاسیس جبهه ملی ایران در اروپا و کنفد راسیون دانشجویان ایرانی در خارج از کشور شروع کرد و…

  Read More »
 • در سوگ و بزرگداشت دکتر علی راسخ افشار

  دکتر علی راسخ افشار در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱ در شهر فرانکفورت آلمان درگذشت. پدر بزرگ او بازرگانی ملی‌ و از پیروان صدیق دکتر مصدق بود. دکتر علی راسخ افشار نیز در تمامی دوران زندگی سیاسی خویش به آرمان‌ها و دستاوردهای نهضت ملی ایران وفادار ماند.او نخست در قم تحصیلات دینی…

  Read More »
 • دکتر علی راسخ افشار به ابدیت پیوست

  با دریغ و تاسف بی کران از خبردرگذشت آقای دکتر علی راسخ افشار شخصیت ملی وطن خواه با پیشینه ی یک عمر مبارزه برای آزادی و اعتلای ایران،آگاهی یافتیم. دکتر علی راسخ افشار از خانواده حاج محمد حسین راسخ افشار،یکی ازسران بازار تهران که طرفدار دکتر محمد مصدق و جبهه…

  Read More »
 • درگذشت آقای دکتر علی راسخ افشار

  آقای علی راسخ افشار از خانواده ای ملی و آزادیخواه برخاسته بود. پدر ایشان، آقای محمد حسین راسخ افشار از تاجران معتبر بازار و از هواداران سرسخت دکتر مصدق بود  و برادرش زنده یاد اقای محمود راسخ افشار نیزگرچه گرایشات چپ داشت ولی ارادتی خاص به مصدق و راه او…

  Read More »
 • درسوگ دکتر علی راسخ افشار

  مرگ چنین خواجه نه کاریست خرد رودکی با اندوه شدید و دریغ بسیار از درگذشت دکتر علی راسخ افشار یکی از بنیانگذاران سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا درسالهای ۶۰، در روزچهارشنبه ۳۱ شهریورماه برابر با ۲۲ سپتامبر، خبریافتیم. دکتر راسخ افشار مدتی دراز دچار بیماری و ناتوانی جسمانی بود.…

  Read More »
 • درگذشت آقای عبدالمجید بیات

  از شمار دو چشم یک تن کم وز شمار خرد هزاران بیشبا دریغ و تاسف بسیار درگذشت آقای عبدالمجید بیات که بنیاد دکتر محمد مصدق را در ژنو پایه گذاری کرده و خدمات ارزشمندی به فرهنگ ایران زمین و شناساندن نهضت ملی ایران به عمل آورده بود،به خانواده های گرانقدر…

  Read More »
 • حکومت طالبان حکومتی غاصب است و مشروعیت سیاسی و مردمی ندارد

  طالبانیسم که تلاقی جریان های فکری سلفی و تکفیری و تحجرگرای قرون وسطایی است، ریشه در اندیشه های مخرب دیوبندی شاخه ی سمیع الحق در پیشاور و دارالعلوم حقانیه پاکستان و وهابیت عربستان دارد و برای نیل به اهداف ایدیولوژیک و سلطه خود از هیچ نوع خشونت و جنایتی ابایی…

  Read More »
 • افغانستان: سخن از کدام شکست است؟-ژاک فات*-برگردان بهروز عارفی

  در این نوشته تلاش می کنیم به نخستین فرضیه ها درباره رویداهای افغانستان بپردازیم. هنوز برای تحلیل پیامدها خیلی زود است، اما واقعا ضروری است که در میان انبوه سردرگمی رسانه ای کنونی، سرخطِ تحلیل را بگشاییم. در این نوشته، کوشش می کنیم به جنبه های اساسیِ ژئوپولیتیکی اشاره کنیم.…

  Read More »
 • نمونه ای از برخوردهای غیر مسئولانه به سازمانهای سیاسی

  اخیرا آقای ایرج مصداقی در فضای مجازی با اشاره به شرکت فردی به نام پیمان عارف که مدتهاست نه هویت روشن و دیگر نه ارتباطی با جبهه ملی دارد، در یک مصاحبه ویدئویی و مخالفت وی با برگزاری دادگاه حمید نوری، وی را از “مسئولان” جبهه ملی دانسته و این…

  Read More »
 • درگذشت شادروان حاج محمد خلیل نیا را تسلیت می گوییم

  از زمانی بیش تر از یک قرن پیش و از هنگام نقلاب مشروطیت ایران،« بازار» همواره یکی از پیش رو ترین کانون های مبارزات آزادیخواهانه ملت ایران بوده است.در زمان نهضت ملی کردن نفت به رهبری دکتر محمد مصدق بازار هم چنان از پیشگامان نهضت ملی بود.وشخصیت های برجسته فراوانی…

  Read More »