Home بدون کتگوری بیست‌وهشت مرداد آمریکایی-منصور بختیار
بدون کتگوری - ژانویه 10, 2021

بیست‌وهشت مرداد آمریکایی-منصور بختیار

امروز به قطع می‌توان گفت که در یک مورد تاریخی ایران با آمریکا مساوی کرده است. شما هم دیده و شنیده‌اید که چند روز پیش شعبان بی‌مخ‌های آمریکا به مجلس کشور حمله کردند، چهار نفرازخودشان نفله و از حریف هم یک کشته گرفتند. تاریخ تکرار شد این بار در آمریکا.
کتمان نمی‌کنم که خوشحال شدم، نه برای پنج کشته بلکه برای بر‌افتادن نقاب از صورت دولت کثیف پرزیدنت دونالد ترامپ. برای اینکه امیدوارم هموطنان من توانسته بوده باشند که ببینند همه جای دنیا کله خر و اراذل و اوباش در صدر قدرت هست، همه جای دنیا آخوند هست، همه جای دنیا میتوان دروغ گفت، سفسطه کرد و برای قدرت تا پایین‌ترین نقطه ممکن نزول کرد. این تنها ما نیستیم که هشت فهممان گرو نُه شعورمان است. آنچه شیرازه نظامهای دمکراتیک جهان نامیده میشود، مردم نیستند، اجرای قوانین دمکراتیک است که حافظ حقوق ملت میشود. آنوقت است که ریئس جمهور یک ابرقدرت هم به محاکمه کشیده خواهد شد. این بخش مهمی است که باید از این حادثه بیاموزیم و بدانیم بدست آوردن آزادی تمام کار نیست، نگه داری آزادی در گرو قوانین دمکراتیک است و بس.

آنچه اتفاق افتاد بیست و هشت مرداد آمریکایی‌ها شد. از امروز به بعد جمهوری خواهان آن را، قیام ملی میگویند و دمکرات‌ها، کودتای ننگین! چه خوب شد! بگذار این بخش مردم جهان که سر در برف کرده‌اند و دولتشان در تمام دنیا فضولی میکند، آدم میکشد، خانه خراب میکند و چه وچه، سر برآرند و ببینند که آنچه آقای جهان‌شان کرده است، خودشان نیستند، ذات و شعورآنها نیست، بلکه همان مجلسی است که شیشه‌هایش را شکستند، همان قوانینی است که در این خانه وضع شده و ‌تازه هم، تا چه حد شکننده می‌باشد.

راستی شما بعد از رخداد این قضیه از اعلاحضرت بعد از این خودمان، مِهستان، فرشگرد، ققنوس و بقیه کاسه‌لیسان که دل به پرزیدنت ترامپ بسته بودند خبری دارید؟

آنها میخواستند با همین شعبان بی‌مخ‌ها ایران را از چنگ آخوند‌های اراذل و اوباش بیرون بیاورند. بقول جاهل محل: “ مَشتی را باش پا گُل کِی …”

منصور بختیار
۹ ژانویه ۲۰۲۱