کار، کار انگلیسی هاست (6)– نویسنده : jack straw جک استراو- برگردان : کیومرث صابغی

فصل پنجم     انحصارات انگلستان که سبب دمکراسی شد     ” آقای استراو ،مردم ایران خاطره خوشی از شما و رژیم بریتانیا ندارند …شما بهتر از ما از دسیسه ها  و جنایاتی که کشورتان علیه مردم این کشور مقدس طرح ریزی کرده اند با خبرید . ما قرارداد  پاریس و جدائی افغانستان را فراموش نکرده … ادامه خواندن کار، کار انگلیسی هاست (6)– نویسنده : jack straw جک استراو- برگردان : کیومرث صابغی