کار، کار انگلیسی هاست (15)– نویسنده: jack straw جک استراو- برگردان: #کیومرث صابغی

  فصل نهم – آبادان –  مایه شرمساری بریتانیا      برخی از افراد سفارت فقط سگشان ، راکت تنیس شان و وسایل بازی گلفشان را همراه داشتند – قایق های تفریحی شان را پشت سر جا گذاشتند                                       روحان باتلر ( Rohan Butler ) – ” خط مشی بریتانیا در انصراف از آبادان “ در … ادامه خواندن کار، کار انگلیسی هاست (15)– نویسنده: jack straw جک استراو- برگردان: #کیومرث صابغی