کار، کار انگلیسی هاست (10)– نویسنده : jack straw جک استراو- برگردان : کیومرث صابغی

توافقات اولیه بر سر دادن وام متساوی به شاه تنها مورد گفتگو بین دو کشور روسیه و انگلیس نبود .   پس از شکست از ژاپن  در سال ۱۹۰۵ ، روسیه در پی فرصتی بود تا مجددا باب مذاکرات با انگلیس را بر سرزمین های آسیائی به خصوص تبت، افغانستان و ایران که بین آن دو … ادامه خواندن کار، کار انگلیسی هاست (10)– نویسنده : jack straw جک استراو- برگردان : کیومرث صابغی