Home ویژه ایران لیبرال آرشیو ویژه ایران لیبرال پیروزی از آن ملت ایران است – سیاوش ایراندوست

پیروزی از آن ملت ایران است – سیاوش ایراندوست

در این شرایط سخت جنگ اقتصادی و رسانه ای و هجمه های تبلیغاتی دشمنان ایران علیه ایران و مردمش، مقاومت مردم ایران و اتکا به توانایی های خود و کشورشان آینده را رقم خواهد زد: مبارزه ی همزمان در دو جبهه با دشمنان ایران برای حفاظت از کشور ایران و استقلالش، و با حکومت دیکتاتوری اسلامی برای براندازیش و برقراری دموکراسی لائیک جمهوری ایران.

جنگ طلبی آمریکا

جنگ ادامه ی سیاست است با ابزار نظامی. بلبشوی سیاست خارجی تجاوزکارانه و جنایتکارانه ی آمریکا معلوم است که عاقبتی ندارد، موشک پراکنی هایش هم بردی برایش نخواهد داشت. موقعی که نیروی زمینی نیابتی آمریکا در سوریه، یعنی داعش، شکست خورد، آمریکا در سوریه شکست خورد و طرح خاورمیانه ی جدید شکستی دیگر. البته با همه ی جنایتهای آمریکا و اسرائیل و متحدان منطقه ای احمقشان که مردم سوریه و منطقه را به مرگ و آوارگی و نابودی زیرساختهای کشورشان کشاند. نابودی داعشی های وحشی مزدور دشمنان ایران و انسانیت، عین انسانیت و حفاظت از حریم انسانیت بود که توسط ایران انجام گرفت.

توان نظامی و اقتصادی بالای آمریکا و زیاده خواهی اش به اتکای آنها بدون سیاست خارجی درستش در منطقه، تا اینجا آمریکا را از پذیرش شکست طرح جنایتکارانه ی خاورمیانه ی جدید اسرائیل و توقف آن، باز داشته است تا همچنان جنایتهای علیه بشریتش را در منطقه ادامه دهد، جنایتهایی که هیچ بازخواستی هم برای این محور شرارت جهان در پی ندارد و خیالش از این بابت راحت است.

دستگاه دیپلماسی سیاست خارجی ایران با وادادگی و بسیار ضعیف عمل می کند و از پیروزی های روی زمین ایران در منطقه نمی تواند برای تکمیل پیروزی برای بهره برداری از منافع سیاسی و اقتصادی آن عمل کند و برنامه ای در این راستا در وزارت خارجه وجود ندارد، البته اگر در این وزراتخانه اصلاً برنامه ای وجود داشته باشد و کاری صورت گرفته باشد، جز خنده های سخیف ظریف که آن هم بدون برنامه و فی البداهه صورت می گیرد.

در جنگ اقتصادی آمریکا علیه مردم ایران، ساختار داخلی اقتصاد مافیایی و دزدسالارانه ی جمهوری اسلامی هم نمی تواند مشکلات اقتصادی و افزایش فقر و بیکاری را درمان کند. دیکتاتوری داخلی مسبب همه ی این بدبختیهاست. تا نظام سیاسی دموکراسی در ایران برقرار نشود، هیچ مشکلی چه اقتصادی و چه اجتماعی به طور ساختاری قابل حل و اصلاح و بهبود نیست. فقط دموکراسی چارچوبی نهادی برای انجام اصلاحات فراهم می آورد.

جان انسان با ارزش است و در جهان فعلی، دولتی مشخص در کشوری مشخص امنیت انسان را می تواند تأمین کند نه جامعه ی جهانی یا جهان آزاد که هر وقت هوس کرد جنگ رسانه ای راه بیاندازد و بعد چند تا موشک بیاندازد.

مردم ایران جنگ طلب نیستند، ولی اگر جنگی به آنها تحمیل شود، در هم شکستن دشمنان ایران تنها راهشان است، در دفاع از ایران در مقابله با دشمنان ایران، چاره ای نیست جز اینکه دشمنان ایران را به خاک بسپاریم. هرکس با ایران طرف شود، باید با ملت ایران مصاف بدهد. طرف شدن با قدرت ملت ایران از عهده ی هیچ قدرتی برنمی آید، و پافشاری آمریکا بر ادامه ی سیاست جنگ طلبیش علیه ایران، نابودی پایگاههای منطقه ایش و  پایان حضورش در منطقه را رقم خواهد زد.

هدف اصلی طرح خاورمیانه ی جدید، ایران است که از عهده اش برنمی آیند و اگر آگاهی سیاسی و صدای دموکراسی خواهی واقعی به مردم ایران رسانده شود، با استقرار دموکراسی لائیک ایران، طرح شوم دشمنان مردم خاورمیانه و انسانیت، به طور کامل شکست خواهد خورد.

پیروزی ملت ایران با برقراری دموکراسی ایران

امروز همزمان با مبارزه با دیکتاتوری داخلی باید با دخالت خارجی و نومحافظه کاران آمریکا و ابواب جمعی ایرانیش که در همه ی رسانه ها پراکنده هستند، مبارزه کرد و از میدان مبارزه بیرونشان انداخت.

در این وضعیت فروپاشی جمهوری اسلامی، هدف جنگ رسانه ای دشمنان ایران ناامید کردن مردم ایران از نیروی مردم ایران برای برقراری دموکراسی در ایران، و سؤاستفاده از این نیروی عظیم در جهت اهداف شوم منطقه ای شان است، هدف تبلیغاتشان ناامید کردن مردم ایران از ایران و تواناییهای کشورشان است و سؤاستفاده از توان مخالفت مردم ایران با دیکتاتوری فعلی برای برقراری دیکتاتوری دست نشانده ی بعدی. ولی همه چیز در روی زمین رقم خواهد خورد و توان ملت ایران نتیجه ی نهایی را رقم خواهد زد و باید در جهت اضافه کردن آزادی بر استقلال کشور و برقراری دموکراسی لائیک جمهوری ایران هدایت شود.

همین تبلیغ استراتژی * نماینده ی امروز راه مصدق برای برقراری دموکراسی در ایران و تبلیغ شعار لائیسیته برای انقلاب بعدی در میان مردم ایران به صورت مستقیم، در کمبود امکانات رسانه ای فعلی آزادیخواهان واقعی، برای هدایت نیروی اصلی و تعیین کننده یعنی نیروی مردم ایران به سمت نتیجه ی مطلوب اساسی است.

توان نظامی بازدارندگی دفاعی داخلی برای استقلال و حصار مستحکم نظام سیاسی بعدی بسیار مهم است و این ارث مهم دیکتاتوری فعلی باید با آگاهی سیاسی مردم در پیگیری استراتژی درست مبارزه و پیروی از رهبری سیاسی مناسب مبارزه حفظ شود و به دموکراسی برسد.

نیروی انقلاب بر خلاف جنگ، نیروی نسیه است و با جلب مردم به مسیر درست برقراری دموکراسی ایران در مرحله ی نهایی نقد می شود. راه سخت است ولی مطلقاً جایی برای ناامیدی نیست. ناامیدی یعنی پذیرش پیشاپیش شکست. اگر همت داریم، راه معرفی شده را با حفظ موارد امنیتی و بدون ذکر نام پیام دهنده ی داخلی میان مردم ایران ترویج کنیم، به خصوص با گستردگی بیشتر در میان مردم پایتخت، که فروپاشی دیکتاتوری توتالیتر در مرحله ی نهایی انقلاب، یکی دو هفته بیشتر طول نمی کشد و مبارزه ی ما فتح مرحله ای سنگر به سنگر نیست، فتح یکباره ی پایتخت است. پیروزی لائیسیته و دموکراسی ایران اول در ذهن مردم ایران نقش می بندد و بعد در میدان عمل.

تعجب آور است که برای گسترش آگاهی سیاسی و ترویج گفتمان و شعار درست انقلاب لائیسیته برای برقراری دموکراسی در ایران، در میان روشنفکران به روشهای گوناگون مقاومت می شود. اینکه روشنفکران باید پیشتاز جامعه باشند و آیا سطح روشنفکران ما از سطح متوسط جامعه پایین تر است یا بالاتر، و آیا روشنفکران ما وظیفه ی روشنفکری شان را با صداقت و صراحت روشنفکری انجام می دهند یا در دام جنگ رسانه ای دشمنان ایران افتاده اند و وظیفه شان را فراموش کرده اند، گزاره هایی است که بررسی و قضاوت شما را می طلبد.

بهانه های نبود پایه های لازم و شرایط فرهنگی برای برقراری دموکراسی لائیک در ایران هم واهی است. امکانات دولتی فرهنگ سازی که الان دست دموکراسی خواهان نیست، دیکتاتوری اسلامگرایی هم که این کار را انجام نخواهد داد. همین الان ما باید با ترویج اندیشه های لائیسیته و دموکراسی لائیک و راه مصدق و چگونگی ساختن دموکراسی لائیک جمهوری ایران، پایه های لازم و فرهنگ سازی را برایش مهیا کنیم و همین ما باید اینها را میان مردم ترویج کنیم و آمادگی لازم را فراهم سازیم. برای براندازی دیکتاتوری و برقراری دموکراسی در ایران چاره ای جز پیروزی در انقلاب نداریم.

ایران – 29 اردیبهشت 1397

*

استراتژی برقراری دموکراسی در ایران 

www.iranliberal.com/Maghaleh-ha/Barkamel.pdf

لائیسیته در ایران فردا

www.iranliberal.com/Maghaleh-ha/Ramin_Kamran/EJRA.pdf

آیین شهروندی

www.iranliberal.com/Maghaleh-ha/AyinD.pdf

میراث مصدق

www.iranliberal.com/Maghaleh-ha/MostotD.pdf