کار، کار انگلیسی هاست (7)– نویسنده : jack straw جک استراو- برگردان : کیومرث صابغی

رویتر با قرار داد سال ۱۸۷۲ میلادی ،در قبال پرداخت ۴۰,۰۰۰ پوندبه عنوان پیش پرداخت ( بیعانه -مترجم ) به دولت –  یعنی یک پنجم رشوه پرداختی – توانست انحصار ساختمان راه آهن ، اتوبوس رانی، قنات زنی، سیستم آبیاری، معادن ،سازماندهی نیروهای نظامی و صنعتی ۷۰ سال آینده ایران را کسب کند.  مضافا اینکه … ادامه خواندن کار، کار انگلیسی هاست (7)– نویسنده : jack straw جک استراو- برگردان : کیومرث صابغی