Home ویژه ایران لیبرال آرشیو ویژه ایران لیبرال دموکراسی لائیک ایران – سیاوش ایراندوست

دموکراسی لائیک ایران – سیاوش ایراندوست

اکثریت مردم ایران با حکومت اسلامی مخالفند، اما عده ی کمی از ایرانیان درگیر مبارزه ی سیاسی برای برقراری دموکراسی هستند. چگونه تعداد هر چه بیشتری از مردم ایران در مبارزه ی سیاسی برای براندازی دیکتاتوری و برقراری دموکراسی شرکت می کنند؟ و نهایت اینکه در مرحله ی پایانی، طرفداری عملی اکثریت مردم ایران از دموکراسی، سرنگونی دیکتاتوری را رقم خواهد زد. اینجا مسئله ی اصلی نمایان می شود که راهبرد سرنگونی دیکتاتوری و برقراری دموکراسی در ایران چیست؟ آیا استراتژی مشخصی در این زمینه ارائه شده است؟

ادعا تا عمل
برخی از فعالان اپوزیسیون مدعی هستند که راهبردهای لازم برای برقراری دموکراسی را می دانند و شاید در مواقعی هم ذکری از آنها به میان آورده اند. برخی که می خواهند دموکراسی را بدون سرنگونی دیکتاتوری برقرار سازند و طالب اصلاح دیکتاتوری اند. برخی می خواهند دیکتاتوری و سازمان ملل با هم انتخابات آزاد برقرار کنند و بقیه هم رأی دهند. برخی انحلال را می طلبند، انحلال طلبی که به غیر از پارتی پردازی با نوشابه ی اسلامی رایگان، حداکثر هنرش واژه پردازی و لفاظی در باره ی همه چیز است که هیچ چیزی از آن قابل فهم نباشد، آش معجون جمهوری سلطنتی فدرال سکولار نو رنگی با پیازداغ دموکراسی رایگان. دموکراسی که بزک همه چیز شده است که معلوم نباشد که چیست. شاید راهبردشان همین باشد: تحریف دموکراسی و فروکاستنش به لفظی تزئینی برای مقبول جلوه دادن آشفته گوییها و … . هیاهوی بیراهه هایی که تحت عنوان دموکراسی خواهی عرضه می شوند.
برخی آلت دست نومحافظه کاران آمریکا هستند. برخی هم که صریحاً دیکتاتوری دیگری تجویز می کنند منتها اسم دیکتاتوری شان دموکراسی است، مال بعضی توحیدی و بی طبقه است و پنجره هم ندارد. مال برخی دیگر سلطنتی است، دیکتاتوری اتوریتر را به اسم دموکراسی و مشروطه می خواهند و لااقل تکلیفشان با خودشان مشخص است که نهایت آرمان و خواسته شان استبداد سلطنتی است.
اما برخی جمهوری خواهانی که تکلیفشان با خودشان هم روشن نیست … . در این میان دموکراسی خواهانی هستند که سیاست مشخصی ندارند. آنچه روشن است مبارزه بدون بینش سیاسی روشن و طرح سیاسی مشخص به جایی نمی رسد چه رسد به دموکراسی. مبارزه ی سیاسی برای براندازی دیکتاتوری و برقراری دموکراسی، استراتژی سیاسی و رهبری سیاسی و شعار سیاسی لازم دارد.

لائیسیته
گردآوری نیرو برای مبارزه ی جدی با حکومت دیکتاتوری اسلامی با بسیج مردم حول شعار لائیسیته امکان پذیر است. وظیفه ی امروز آزادیخواهان ایرانی از قوه به فعل آوردن توان شعار لائیسیته در بسیج مردم است. زدودن شبهه پراکنی های مغرضانه ی اسلامگرایان در باره ی لائیسیته و رفع تصورهای نابجا از آن، آشنا ساختن مردم ایران با توان پیگیری خواست لائیسیته برای ختم کردن عمر حکومت اسلامی و کارکرد لائیسیته در دموکراسی، بر عهده ی آزادیخواهان ایرانی است.
لائیسیته نه خفیف کردن دین است و نه خفیف کردن روحانیان و نه خفیف کردن مؤمنان، جدایی است به معنای استقلال اقتدار مذهبی از اقتدار سیاسی؛ جدایی درست راه را بر سودای حکومتگری روحانیان و نیز سؤاستفاده ی سیاست از مذهب می بندد، ولی دست روحانیت را در اداره ی مذهب باز می گذارد. قاطعیت در براندازی حکومت اسلامی همانقدر لازم است که طرح درست و معقول برای تحقق و تداوم دموکراسی لائیک ایران.
اکنون باید تصمیم قطعی بگیرید: لائیسیته یا سکولاریسم؟ و طرح اجرایی شان چیست؟ باید به تفاوت لائیسیته و سکولاریسم توجه داشت، انتخاب بین آنها برای برقراری و تداوم دموکراسی در ایران حیاتی است. سکولاریسم از بابت نظری و عملی توان اینکه تکلیف ارتباط سیاست و مذهب را در ایران امروز درست روشن کند، ندارد و شاید به همین دلیل هم است که طرح مشخصی از آن ارائه نشده است، البته اگر چنین قصد و قابلیتی در مدعیان فعلی سکولاریسم وجود داشته باشد، قابلیت سخن گفتن معقول و منطقی و بیان مطالب به صورت صریح، مشخص و قابل فهم و نقد.
مدتی است که طرح سیاسی لائیسیته در ایران فردا در کتاب «یگانگی و جدایی» به صورت مشخص و واضح تحلیل شده است. نقد این طرح بر عهده ی کیست؟ نقش فعالان اپوزیسیون در تمییز راه دموکراسی برای ایران چیست؟ ترویج راه درست دموکراسی برای ایران در بین مردم ایران بر عهده ی کیست؟ روشنفکران کجا هستند؟ بر کدام بخش طرح لائیسیته در ایران فردا انتقاد دارید؟ راهکار بهبود یافته چیست؟ آیا راهکار استقلال اقتدار مذهبی و جدایی اقتدار مذهبی از اقتدار سیاسی را درست می دانید؟ مطالب «لائیسیته در ایران فردا» واضح و صریح صورتبندی شده است، پس نقد آن هم باید مشخص و قابل فهم باشد.
ترویج اندیشه های آزادیخواهی و مسیر درست مبارزه بر عهده ی روشنفکران آزادیخواه ایرانی است. سخن گفتن، کاری بسیار مسئولانه است. روشنفکران باید معقول حرف بزنند و باید در جامعه گفتگوی منطقی وجود داشته باشد و با مسئولیت بیشتر سخن گفته شود. و مسئولیت سخن گفتن به این معناست که مطالب به صورت مشخص، صریح و قابل فهم بیان شوند تا اگر اشتباهی داشته باشند، اگر در آنچه بیان شده چیزی نادرست باشد، قابل تشخیص و بررسی و بیان باشد. مطالب پرطمطراق و اعجاب برانگیز و غیر قابل فهم نه تنها مهمل است که برای کارکرد درست فکر و عمل مضر است. کیفیت جریانی که روشنفکران بدان وسیله در سیاستهای فردا تأثیر می گذارند موضوعی پر اهمیت است که نباید دستخوش لفاظیها و دغلبازیهای روشنفکرانه شود. قدرت روشنفکران در شکل دادن به افکار عمومی باید در جهت برقراری و تداوم دموکراسی در کشور ایران و تأمین منافع ملت ایران به کار رود.
می توان به تحلیل رفتارها و برخوردهای حاکمان اسلامگرا ادامه داد، و نیز می توان همچنان تحلیلهای انتزاعی را ادامه داد و … ، اما بهتر است هر از گاهی به راهی که باید برای رسیدن به دموکراسی بپیماییم، نیز نگاهی بیاندازیم و اگر در توانمان بود، هموارش سازیم. اما امید اصلی ایران به جوانان ایران است. امیدواری به آینده ی ایران، امیدواری به همت و قابلیت جوانان ایران است نه به بخت و اقبال.

آینده سازان ایران
بدون هیچ تردیدی، نوجوانان و جوانان ایران آینده سازان مملکتند و در مورد این گزاره هیچ اختلافی بین دوست و دشمن دموکراسی نیست. امید دوستداران دموکراسی ایران بر پویایی و همت و کارآمدی نسل جوان است. جوانان ایران باید خودشان را برای دموکراسی ایران آماده سازند، این آمادگی در حین مبارزه ی سیاسی برای برقراری دموکراسی باید ساخته و پرداخته و مستحکم شود. من خود دانش خاصی در این زمینه برای ارائه ندارم، اما دانش لازم برای کسب آگاهی و آمادگی در این زمینه در کتاب «آیین شهروندی» آمده است.
برقراری دموکراسی محتاج آشنایی هر چه بیشتر جوانان کشور با مفهوم شهروندی است و آمادگی هر چه بهتر آنان برای ایفای درست این نقش. دموکراسی بیشترین سنجیدگی را از بیشترین تعداد مردم چشم دارد. هیچ نظام سیاسی دیگری به اندازه ی نظام سیاسی دموکراسی لیبرال به قابلیت عامه ی مردم متکی نیست. دست آزادیخواهان ایران بالاخره رشته ی عمر حکومت اسلامی را قطع خواهد کرد و اگر آمادگی برای بهره برداری از موقعیتی که به این ترتیب فراهم می گردد، از قبل حاصل نشده باشد، فرصت از دست خواهد رفت و باید چندین سال دیگر برای تکرار آن انتظار کشید و ضررها و سختیهای زیادی متحمل شد … .
امید است که دموکراسی و حقوق شهروندی تحلیل شده در کتاب «آیین شهروندی» راهگشای نسل جوان ایران به تحقق و تداوم دموکراسی برای کشور ایران و حقوق شهروندی برابر برای همه ی مردم ایران باشد. مطالب این کتاب را فقط به خاطر نسپارید، بلکه در ذهن تحلیل ببرید و دستمایه ی فکر و عمل سازید.
بعد از دوران درخشان فکری مشروطیت، دموکراسی خواهان ایران یک دوره ی درخشان فکری داشته اند که دوره ی مصدق است ولی بعد از کودتای 28 مرداد و تصفیه ی روزنامه نگاران مصدقی که بسیار وسیعتر و شدیدتر از تصفیه ی قلمزنان توده ای بود، ضربه ای خوردند که هنوز از زیرش کمر راست نکرده اند. توده ای ها بعد از مدتی به مطبوعات بازگشتند و خیلی خوب جای خود را باز کردند و تا انقلاب 57 در عین پر کردن صفحات روزنامه هایی که مطیع دولت بودند، فعالیتهای چریکی- قلمی خود را ادامه دادند. ولی راه ملی ها سد شد … .
در انقلاب 57 هم که دیدیم خواستاران دموکراسی از بابت عرضه ی فکر خود و تبلیغ آن در چه موقعیتی بودند و چگونه قافیه را به چپگرایان افراطی و اسلامگرایان باختند. امروز هم موقعیت کمی، فقط کمی، بهتر شده است و باید این وجه کار به طور جدی تقویت بشود. به نظر نمی رسد که بتوان دموکراسی را با کادرهای غیردموکرات، حال هر قدر هم محض پیروی از مد روز شعار دموکراسی بدهند، برقرار کرد. اولین وسیله ی گردآوری و تربیت کادر درست فعالیت فکری و قلمی است. این امید و انتظار از جوانان ایران است که همراه با پا گذاشتن به مسیر مبارزه ی سیاسی جدی، این بخش از تواناییهای خویش را تقویت نمایند و در عین حال از بیشتر کسانی که از طریق آنان به راه مبارزه ی سیاسی برای برقراری دموکراسی لائیک خواهند آمد.
استراتژی مبارزه ی سیاسی برای برقراری دموکراسی در کشورمان، در کتاب «براندازی حکومت اسلامی» ارائه و تحلیل شده است. مرحله ی اساسی و تعیین کننده ی مبارزه تبلیغات است و امروز در این مرحله هستیم: آشنا ساختن مردم ایران با هدف و استراتژی مبارزه ی سیاسی، محورش ترویج شعار لائیسیته به قصد برقراری نظام سیاسی دموکراسی لیبرال و لائیک جمهوری ایران.
براندازی دیکتاتوری و برقراری دموکراسی در کشور ایران بر عهده ی مردم ایران است. وظیفه ی برقراری دموکراسی آزادیخواهان ایرانی را در همه جای ایران به عمل فرا می خواند: تشکیل هسته های پراکنده ی مبارزه ی سیاسی در سراسر کشور برای تبلیغ هدف مبارزه و ترویج شعار لائیسیته و شکل دادن به مخالفت عمومی مردم با حکومت اسلامی به سمت مبارزه ی سیاسی برای برقراری دموکراسی لائیک؛ و تحول عملیاتی در مرحله ی پایانی مبارزه با هدایت میدانی تظاهرات وسیع مردم به سمت سرنگونی دیکتاتوری با گرفتن اختیار دستگاه دولت و استقرار دموکراسی لائیک ایران.
ایران – 29 اردیبهشت 1394
به سایت ایران لیبرال (www.iranliberal.com) بپیوندید و گسترده ترش سازید. همکاران ایران لیبرال شوید. ایران لیبرال خانه ی آن گروه از پیروان مصدق است که خواستار براندازی نظام سیاسی موجود ایران هستند و جایگزینی آن با نظامی دموکراتیک و لیبرال و لائیک.
نظرها و انتقادها و تحلیلهایتان را به صورت مقاله در آورید و برای انتشار در سایت ایران لیبرال، نسخه ای از مقاله هایتان را به سایت بفرستید: info@iranliberal.com
کتابهای «براندازی حکومت اسلامی» و «یگانگی و جدایی، لائیسیته در ایران فردا» و «آیین شهروندی» نوشته ی رامین کامران به صورت متنی پی دی اف و فایلهای صوتی در سایت ایران لیبرال (www.iranliberal.com) در دسترس است.