Home ویژه ایران لیبرال آرشیو ویژه ایران لیبرال خط قرمز تلویزیون «من و تو» یا مهمانانش؟- حسن بهگر

خط قرمز تلویزیون «من و تو» یا مهمانانش؟- حسن بهگر

من معمولاً فرصتی برای تماشای تلویزیون ندارم ولی اتفاقا برنامه ی «رو به رو» بخش ۲۲ را دیدم  که چند اتفاق عجیب افتاد.

اول از همه نفهمیدم چرا ناگهان در همان اول کار نوشته ای روی صفحه آمد که  «بدون کمک خارجی تغییر ممکن نیست»! معلوم نشد اعلام موضع تلویزیون « من و تو » است یا موضوع برنامه!

شاید هم می خواهند آنقدر تکرار کنند تا قبح مساله از بین برود ولی آنچه را بعد واقع شد می توان تفسیر همین یک خط به شمار آورد و انتخابات و غیره بهانه بود. دیگر اینکه حسن شریعتمداری، لابد به دلیل آقازاده بودن، حالت ریاست مآبی به خودش گرفته بود و دستش می رسید باید و نبایدی می کرد که حکمتش معلوم نبود. بخصوص که این شخص از یک طرف با فدرال بازها خوش و بش می کند و خواستار ریاست فدرالی است و از طرف دیگر با رضا پهلوی و به قول معروف موضعش روشن است، و البته نه دلپذیر است و نه چندان قابل دفاع.

از این دو مهم تر این بود که فضای برنامه عوض شده بود و این هایی که معمولاً دور هم می نشینند و رعایت هم را می کنند و حرفی می زنند که به کسی برنخورد، ناگهان سر دو موضوع از این رویه تخطی کردند.

یکی وقتی خانم بقراط که پانسیونر است، گفت باید احمدی نژاد را ورای مسخره بازی هایی که سرش در می آورند، درست سنجید و کارهایش را تحلیل کرد. بیشتر واکنش های بقیه در این حد بود که نخیر باید همان مسخره اش کرد که البته قانع کننده نبود یعنی معلوم بود که اکثر حضار مایل به تحلیل جدی مساله نیستند و برای همین زده اند به مسخره بازی، لابد هرکدام به دلیلی.

موضوع دوم جالب تر بود، وقتی همین خانم  پیام اخیر رضا پهلوی در باب کمک گرفتن از قدرت های خارجی در مبارزه با نظام اسلامی بود را مطرح نمود که که  کمک گرفتن از عربستان سعودی درست نیست چون دموکرات نیست و حقوق زنها را رعایت نمی کند !!؟

اقا اسم عربستان سعودی که آمد گویی کرگدن وارد دکان چینی الات شد و صدای جرینگ جرینگ  جماعت بلند شد. آقای کاوه آهنگری هموطن کردمان که انتظار داشتیم کاوه وار به این گفته شاهزاده اعتراض کنند  ناگهان در دفاع از عربستان به میدان جهید، ولی از بس دستپاچه شده بود، حتی فرصت نکرد درست حرفش را مرتب کند. اول یک چیزهایی از انتخابات رفسنجانی گفت و بعد هم نتیجه گرفت که عربستان از بابت حقوق بشر کارنامه ی درخشانی ندارد، ولی از بقیه ی جهات که روشن نکرد کدام هاست، خوب کار کرده. و خلاصه اینکه اپوزیسیون نباید با عربستان وارد دعوا بشود… معلوم نشد از چه نگران است و که صحبت از دعوا کرده و اصلاً اپوزیسیون که نقداً حریف جمهوری اسلامی نیست، چگونه می تواند همزمان با عربستان وارد دعوا بشود.

با این وضع مایوس کننده در دل گفتم خدارا سد هزار مرتبه شکر که اسم اسراییل نیامد واگرنه جلسه منفجر می شد تازه خانم بقراط سکولاریسم را هم یادش رفت مطرح کند، یا شاید برای این نکرد که می دانست بعضی از حضار، از جمله آقازاده، ممکن بود غش کنند.

البته همه می دانند خانم بقراط  نه با رضا پهلوی دشمنی دارد و نه با عربستان. ولی مثل اینکه طرح موضوع، حتا محض گرم کردن بحث هم از طاقت برخی از حضار به کلی بیرون بود.

مهم تر از او آقازاده شریعتمداری بود که طرف رضا پهلوی را گرفت و پرید به خانم بقراط که چرا مرا در محضور می گذارید ؟ چرا در این باره با خود شاهزاده مصاحبه نکردی؟

عجبا! آقازاده طوری حرف می زد گویی سخنگوی شاهزاده است.

 آقا جان تو خیال می کنی اینجا رئیسی که نیستی یا خیال می کنی که سردبیر کیهان لندنی؟

برای همه در همه جا تکلیف معین می کنی؟

بعد هم در آمد گفت چون خود شازده اینجا نیست، نباید از او انتقادی کرد! در صورتی که انتقادی در کار نبود و از این گذشته، مگر هر کس را در من و تو دراز می کنند، خبرش می کنند جواب بدهد؟

 آخر هم که تا تو وکیلش هستی چه باک؟

آقا زاده اگر تو با شازده رفیقی و فکر می کنی که اگر او شاهزاده است، تو هم یک پا آقازاده ای، به مردم چه؟ اگر قول و قراری دارید روراست بگو چرا خجالت می کشی؟

مگر کسی چیزی از توپرسید که با هیجان می گویی من جمهوریخواهم. ما از این جمهوری خواه ها که همه مدافع ناموس شازده هستند زیاد دیده ایم، می دانیم سرشان کجا بند است و این حرف ها توی کتمان نمی رود. اگر جمهوری خواهی، سر شازده غیرتی نشو که خوبیت ندارد، برایت حرف درمی آورند ها.

حرف بنده این است که داستان از دو حال خارج نیست. اگر «من و تو» که به هر صورت در این برنامه اش به بی طرفی تظاهر می کند، خودش طرفدار این خط است که خوب صریح اعلام کند که خط قرمز بحث هایی که در آن مطرح می شود، مساله ی رضا پهلوی و عربستان و کلاً ائتلاف آمریکایی ـ اسرائیلی علیه جمهوری اسلامی است. البته روشن است چرا صریح نمی گوید و نخواهد گفت ، چون می داند که بین مردم خریدار ندارد که هیچ، واکنش هم برمی انگیزد. اگر هم مدعیست که خط خودش نیست و خط شرکت کنندگان است که به آنها یادآوری کند که نمی شود حساب هایشان را این طوری بی هوا وسط برنامه تسویه کنند و آبروریزی بکنند. از همین بحث های آسه برو آسه بیا بکنند که به گاو و گوسفند کسی برنخورد.

2017 Apr 21st Fri – آدینه، 1 ارديبهشت 1396