منشاء بارشها و سیلابهای ویرانگر ایران- اکبر دهقانی ناژوانی

قسمت اول: حفره سیاه کره زمین و اتفاقات آن: برای اینکه موضوع بارندگی و سیلابهای سراسر زمین بهتر شناخته شوند، لازم است کمی با هم وارد فیزیک و قانون آن بشویم و از طریق فیزیک و قانون آن کره زمین و یا حفره سیاه زمین را مؤرد بررسی و ارزیابی قرار دهیم که ما را … ادامه خواندن منشاء بارشها و سیلابهای ویرانگر ایران- اکبر دهقانی ناژوانی