منشور آزادی بیان

هنگام استفاده از آزادی، عمل ما تابع اندیشۀ ماست و اندیشه مان وامدار مفاهیم و مفاهیم محتاج زبان.

زبان فرآورده ای جمعی است و آنچه به رشد زبان و مفاهیم میدان می دهد و در نهایت به آزادی عمل، بخصوص عمل جمعی، قالب عقلانی می دهد، آزادی بیان است. آزادی بیان، در جمع معنا پیدا می کند و امری سیاسی است.

رشد و تعالی معنوی و مادی فرد و جامعه ـ هر دو ـ وامدار بیان است و بسط هر دو در گرو آزادی بیان. در بین آزادی های اجتماعی، بشر بالاترین عیار آزادی را در حوزۀ بیان تجربه می کند.

آزادی بیان، آزادی مادر است، زیرا آزادی های دیگر اجتماعی بدان پشت دارد.

 در هر جامعه ای که آزادی بیان پیدا شود، دیگر آزادی ها به دنبال آن می آیند و از هر جا که رخت بربندد، دیگر آزادی ها در پی اش روان می شوند.

آزادی بیان در جایی بین آزادی عقیده قرار دارد که نامحدود است و آزادی عمل که محدود است؛ از اولی کم تر و از دومی بیشتر است. این آزادی حق طبیعی همه است و کسی را نمی توان از آن محروم کرد. وظیفۀ دولت دمکراتیک برقراری و حفظ آزادی بیان است.

***

  • هیچ یک از سه قوا، به هیچ رو مجاز نیست که اصل آزادی بیان را مخدوش سازد.
  • همۀ اعضای جامعه، به یکسان از حق آزادی بیان برخوردارند.
  • برخورداری از آزادی بیان، نه بستگی به محتوای سخن دارد و نه گویندۀ آن.
  • آزادی عقیده مطلقاً بیحد است و هیچ کس را نمی توان به دستاویز داشتن عقیده ای خاص ـ حال این عقیده هر چه باشد ـ از آزادی بیان محروم نمود.
  • آنچه محترم است، فردیست که صاحب عقیده است نه خود عقیده.
  • نه عقیده و نه اعتقاد، هیچ کدام ـ به هر موضوعی که مربوط باشد ـ نه مقدس است و نه از اعتراض و انتقاد مصون است.
  • استفاده از آزادی بیان جرم نیست. سؤاستفاده از آزادی بیان، در صورتی جرم محسوب می شود که این امر نزد مراجع قضایی اثبات گردد.
  • اثبات چنین جرمی، هیچ گاه نمی تواند دستاویز مخدوش نمودن اصل آزادی بیان گردد.

 رسیدگی به دعاوی مربوط به بیان، در انحصار مراجع قضایی و تابع قانون است و به اسم مذهب و اخلاق و سنت، نمی توان آزادی بیان کسی را محدود نمود.

ایران لیبرال www.iranliberal.com اول ماه می 2019

کتاب “درحضر” نوشته مهشید امیرشاهی-اسد سیف

حسن بهگرجولای 12, 20249 min read
کتاب “درحضر” نوشته مهشید امیرشاهی-اسد سیف

توضیحات کتاب در حضر” روایتی‌ست بی‌تا از انقلاب، رویدادهایی که چه بسا از یادها رفته‌اند. روایت برافتادن رژیم شاهنشاهی و برآمدن جمهوری اسلامی در جامه…

روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه – نیره انصاری

حسن بهگرجولای 11, 202411 min read
روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه – نیره انصاری

آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/ حقوقیِ شکنجه  زیرا بحث از شکنجه؛ گفتگو در خصوص انسان است و آزار جسمی و روانی او»  از جمله رفتارهای…

امید بی حاصل – رامین کامران

حسن بهگرجولای 11, 20247 min read
امید بی حاصل – رامین کامران

حانم بهارۀ هدایت چندی پیش پیامی صادر کرد که لیبرال شده و برانداز. ما خوشامد گفتیم و امیدوار شدیم که صفوف لیبرال ها با پیوستن…

با فحش شروع می شود- رامین کامران

حسن بهگرجولای 8, 20247 min read
با فحش شروع می شود- رامین کامران

امسال هم برای بار دوم شاهد بودیم که پهلوی چی ها جلوی مراکز رأی گیری جمهوری اسلامی در خارج از کشور تجمع کردند تا با…

پیروزی پزشکیان و تبدیل آن به‌تاکتیک دو سر باخت برای رژیم!

حسن بهگرجولای 8, 20244 min read
پیروزی پزشکیان و تبدیل آن به‌تاکتیک دو سر باخت برای رژیم!

در مقاله سودای فتح «قله»،‌ خشم خدایان و رنج مضاعف سیزیف!*  جنبش تحریم و تاکتیک دوسر باخت برای رژیم!، آمده بود که جنبش مردم نیز…

چگونه می‌توان از «جمهوری اسلامی» فراتر رفت؟- منوچهر صالحی لاهیجی

حسن بهگرجولای 8, 202417 min read
چگونه می‌توان از «جمهوری اسلامی» فراتر رفت؟- منوچهر صالحی لاهیجی

از فردای پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ که سبب تحقق «جمهوری اسلامی» در ایران گشت، بسیاری از نیروهای لیبرال، دمکرات، سوسیال دمکرات و چپِ رادیکال بر این…