منشور آزادی بیان

هنگام استفاده از آزادی، عمل ما تابع اندیشۀ ماست و اندیشه مان وامدار مفاهیم و مفاهیم محتاج زبان.

زبان فرآورده ای جمعی است و آنچه به رشد زبان و مفاهیم میدان می دهد و در نهایت به آزادی عمل، بخصوص عمل جمعی، قالب عقلانی می دهد، آزادی بیان است. آزادی بیان، در جمع معنا پیدا می کند و امری سیاسی است.

رشد و تعالی معنوی و مادی فرد و جامعه ـ هر دو ـ وامدار بیان است و بسط هر دو در گرو آزادی بیان. در بین آزادی های اجتماعی، بشر بالاترین عیار آزادی را در حوزۀ بیان تجربه می کند.

آزادی بیان، آزادی مادر است، زیرا آزادی های دیگر اجتماعی بدان پشت دارد.

 در هر جامعه ای که آزادی بیان پیدا شود، دیگر آزادی ها به دنبال آن می آیند و از هر جا که رخت بربندد، دیگر آزادی ها در پی اش روان می شوند.

آزادی بیان در جایی بین آزادی عقیده قرار دارد که نامحدود است و آزادی عمل که محدود است؛ از اولی کم تر و از دومی بیشتر است. این آزادی حق طبیعی همه است و کسی را نمی توان از آن محروم کرد. وظیفۀ دولت دمکراتیک برقراری و حفظ آزادی بیان است.

***

  • هیچ یک از سه قوا، به هیچ رو مجاز نیست که اصل آزادی بیان را مخدوش سازد.
  • همۀ اعضای جامعه، به یکسان از حق آزادی بیان برخوردارند.
  • برخورداری از آزادی بیان، نه بستگی به محتوای سخن دارد و نه گویندۀ آن.
  • آزادی عقیده مطلقاً بیحد است و هیچ کس را نمی توان به دستاویز داشتن عقیده ای خاص ـ حال این عقیده هر چه باشد ـ از آزادی بیان محروم نمود.
  • آنچه محترم است، فردیست که صاحب عقیده است نه خود عقیده.
  • نه عقیده و نه اعتقاد، هیچ کدام ـ به هر موضوعی که مربوط باشد ـ نه مقدس است و نه از اعتراض و انتقاد مصون است.
  • استفاده از آزادی بیان جرم نیست. سؤاستفاده از آزادی بیان، در صورتی جرم محسوب می شود که این امر نزد مراجع قضایی اثبات گردد.
  • اثبات چنین جرمی، هیچ گاه نمی تواند دستاویز مخدوش نمودن اصل آزادی بیان گردد.

 رسیدگی به دعاوی مربوط به بیان، در انحصار مراجع قضایی و تابع قانون است و به اسم مذهب و اخلاق و سنت، نمی توان آزادی بیان کسی را محدود نمود.

ایران لیبرال www.iranliberal.com اول ماه می 2019

سفره مردم را مدیریت کردیم

حسن بهگرآوریل 12, 20241 min read
سفره مردم را مدیریت کردیم

مخبر، معاون اول رئیس جمهور: سفره مردم را مدیریت کردیم .. دولت سعی کرد سبد غذایی مورد نیاز مردم را درحد قابل قبولی تامین کند.»گویی…

ملی کردن اوقاف چرا و به چه ترتیب؟- رامین کامران

حسن بهگرآوریل 12, 20247 min read
ملی کردن اوقاف چرا و به چه ترتیب؟- رامین کامران

مسئلۀ اوقاف هیچگاه موضوع روز و مورد توجه عموم، حتی عموم فعالان سیاسی نبوده است و به رغم اهمیتش، در کانون بحث و طرح اندازی سیاسی…

با کدام ملت به جنگ بیگانه می روید؟- حسن بهگر

حسن بهگرآوریل 9, 20247 min read
با کدام ملت به جنگ بیگانه می روید؟- حسن بهگر

شاپور بختیار: اینها ماموریت دارند که ایران را به نابودی بکشانند! شیوه ی حکمرانی ایرانیان درطی تاریخ برای دیگران و حتا عرب ها، ترک ها…

یکی از مهمترین رویدادهای زندگی من – شیرین سمیعی

حسن بهگرآوریل 9, 20248 min read
یکی از مهمترین رویدادهای زندگی من – شیرین سمیعی

امسال هم سال برای ما بندگان خدا در تبعید، در دیار غریب نو شد و سال دیگری به دور از شهر و سرزمین خودمان آغاز،…

تبلیغ تروریست‌های خراسان چرا به نفع غرب است؟-والری ایلین -ا. م. شیری

حسن بهگرآوریل 9, 20247 min read
dummy-img

ابزار مطمئن غرب برای بی‌ثبات کردن آورآسیا بلافاصله پس از حملۀ تروریستی خونین به تالار شهر کروکوس، برخی از نخبگان غربی به سرعت به تبلیغ…

چگونه منطق و عِلم کاربردی در بین مردم غرب ترویج یافت و جایگزین خرافات قرون وسطایی شد!- سهیلا شاکرینی

حسن بهگرآوریل 9, 20247 min read
dummy-img

حدود سالهای ۱۷۵۰ تا ۱۸۵۰ میلادی در غرب (حدود ۱۱۲۹-۱۲۲۹ کریم خان زند و ناصرالدین شاه قاجار) زمان شروع صنعتی شدن اول اروپا و بعد…