Home سخن روز آرشیو سخن روز شکست جدید- رامین کامران

شکست جدید- رامین کامران

من از ابتدای درگیری بین اسرائیل و حماس، دو مطلب نوشته ام، هر دو معطوف به شکافتن ابعاد شکست های قابل توجه اسرائیل. این سومی است و مطمئن نیستم که آخری باشد، چون نشانه ای از تغییر سیاست و روش این کشور در افق دیده نمی شود و با عمل به این ترتیب هم امکان به دست آوردن هرگونه پیروزی منتفی است.

حال چرا رهبران دولت یهود با این اصرار بر راه غلط پافشاری می کنند؟ دلیلی غیر از پابندی به ایدئولوژی فاشیستی صهیویزم نمی توان یافت که راه عمل عقلانی را بسته. این چارچوب فکری که به یمن پشتیبانی بی دریغ دول غربی، تا به حال به اهداف موضعی خود رسیده است، از بابت استراتژیک و کلی، اهدافی نه چندان روشن و به هر حال دست نیافتنی را دنبال می کند و هر چه جلوتر می رود، بهتر معلوم می شود که عاقبتی جز شکست های بزرگتر در انتظارش نیست.

درگیری اخیر با ایران، گام جدیدی بود و شکست جدیدی.

طبق معمول، همه چشم به ابعاد نظامی درگیری دارند: اف شانزده و موشک و پهباد و… این اسباب بازیهای قشنگ و پر سر و صدا و البته باز هم مثل همیشه، بعد سیاسی کار که اصل است در پشت انفجار و دود صحنهٔ نبرد، از نظر ها دور مانده است، در صورتی که سرنوشت دو طرف در این میدان تعیین می شود.

هدف اسرائیل از حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی که هتک بارز حرمت قوانین بین المللی بود و از سوی همگان هم چنین تعبیر گشت، تحریک جمهوری اسلامی بود به واکنش شدید و در نهایت توسعهٔ جنگ و کشاندن پای آمریکا به آن، تا به این ترتیب بتواند نابودی ایران را به دست آمریکا انجام بدهد و مانع اصلی سیادت خود بر خاورمیانه را از پیش پای خویش بردارد. انتظار ـ نه چندان غیر منطقی ـ اسرائیل این بود که شدت واکنش ایران، آمریکا را وادار به دخالت بکند.

واکنش ایران وسیع بود و شدید، ولی نوع نشانه گیری که با خبر کردن قبلی همراه بود و قاطعاً متمرکز بود بر اهداف نظامی، راه را بر ناله و شیون معمول و مظلوم نمایی مرسوم بست. لافزنی اسرائیل هم که به رغم تمامی شواهد و به رسم دروغگویی همیشگیش، مدعی شد آسیبی ندیده، در نهایت امکان استفادهٔ تبلیغاتی و بسیج متحدان را بست.

به این ترتیب، هدف اصلی که کشاندن آمریکا به جنگ بود، تحقق نیافت و این در حکم شکست صریح مانور بود، از بابت سیاسی و استراتژیک، یعنی از تنها دیدگاه معتبر و تعیین کننده. یادآوری بکنم که این شکست هیچ ارتباطی با میزان خسارات وارد آمده از حملهٔ موشکی ندارد. حقیقت را باید در جای درست جستجو کرد. ادامهُ جنگ کهه البته غیر محتمل هم نیست، فقط بر زیان اسرائیل خواهد افزود.

روشن است که رسانه های مزدور حتی اشاره ای هم به این شکست مهم و اساسی نمی کنند و به رسم معهودشان، دروغ های اسرائیل را می پراکنند و در همه حال این کشور را فاتح قلمداد می کنند ـ ما، همگی به این ترتیب عمل عادت داریم. فقط یک نکته: می توانید وقتی جلوی آینه هستید، به جای رسیدن به سر و صورتتان، تصویری را که در آن منعکس شده، بزک کنید و به خود قوت قلب بدهید، ولی بقیه که به چهرهٔ شما نگاه می کنند چنان می بینندتان که هستید.

۱۶ آوریل ۲۰۲۴، ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده است و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است

rkamrane@yahoo.com