یک انقلاب و دو ضد انقلاب صد سال چالش مرگبار در ایران – کاوه فرزند ملت

بخش دوم آیا امکان  بازگشت سلطنت وجود دارد  ؟  بنظر میرسد نظام جمهوری اسلامی  با تمام سیستمهای  اطلاعاتی خود ، امروز و بیشتر ار هر رقیب و دشمن دیگری از “بازگشت  سلطنت ” وحشت دارد ، همین که بخشی از مردم ما بدست رهبر بوسه میزنند بیانگر آنستکه زمینه های تفکر خدا ، شاه میهن … ادامه خواندن یک انقلاب و دو ضد انقلاب صد سال چالش مرگبار در ایران – کاوه فرزند ملت